Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 22

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 22

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

men het in hoofdzaak met hem eens was, en alleen i n de keuze van het middel, waardoor men dat doei zocht te bereiken, van hem verschilde,' men zon zijne beschouwing »hoogst gevaarlek" noemen en daarin vinden e e n o m m e k e e r v a n de d o o r G o d g e s t e l d e orde. 1

V a n zoodanigen ommekeer vinden wij vele voorbeelden, è n i n de Heilige "Schrift, èn i n do geschiedenis. *Qy zegt" voegde de Heere Jezus den Farizeën toe, »xoo een menseh tot vader of moeder xegt: het is korban (d. i. eene gave) die voldoet, jlakcnde cdx.oo Oods Woord krachteloos door vwe inzetting" Mare. 7 '• 10—13. Die Farizeën toch, spanden een strik voor het geweten, dooide valsche s t e l l i n g , dat de, godsdienstige plicht, als de hoogere, de- zedelijke plirJd. als de lagere, ophief. Zoodanige verwarring van zedelijke begrippen, waardoor men anderen er toe leidt plichten te verdichten, die niet bestaan, is i n é é n woord v e r d e r f e l i j k . Op dien weg l a g de vervolging der discipelen, waardoor men »Gode een dienst dacht to doen," Joh. 1 6 : 2 1 ; »het verbod om te huwelijken" 1 T i m . 4 : 3 ; de eisch door de tegenstanders van P a u h i s gesteld, dat'de gemeente uit de Heidenen de ceremonieel e wet zou onderhonden. waardoor »de zinnen bedorven werden, om af te wijken van de eenvoudigheid, die i n Christus i s . " 2 Cor. 12: 3. Op dien weg ligt ook de nieuwmodische leer, dat de geloovigen verplicht zijn, i n h e t h u i s G o d s te doen, wat de kinderen en huisgenooten zich i n het bovengegeven voorbeeld niet mogen aanmatigen. l i e t is niet zoo 't hoort als Gods Woord door een huisvader niet i n eere wordt gehouden, indien b.v. de huiselijke maaltijden "Worden genoten zonder gebed en zonder dankzegging. Maar wat zon men zeggen van de bewering, dat de kinderen en huisgenooten i n dergelijke gevallen hadden te handelen, alsof het hoofd van het gezin niet bestond; dat zij geroepen w a r e n d e Reformatie i n dat huis ter hand te nemen; voor te gaan i n het gemeenschappelijk gebed; i n é é n woord te doen, wat des huisvaders was? Over de verderfelijke strekking en het onbijbelsch karakter van die leer spreken wij echter op dit oogenblik niet, want h e t b e-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's