Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 13

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 13

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

13

Yrc. Is men eken niet schv.hlig, wanneer men inziet elul ele regecring eter Kerk -niet naar hel Woord is, en. eremeet hieronder blijft? A x r w . Zeker. T w e e g e v a l l e n u i t g e z o n d e r d , t. w . wanneer of de macht of het vermogen te kort schiet om ze te voorkomen, te beletten of te verbeteren, öi wanneer eonig kwaad, hetzij i n hot openbaar hetzij i n liet private leven, getolereerd wordt, om een veel grooter kwaad te voorkomen, of om eenig groot en noodzakelijk goed te verkrijgen. Dat de veelwijverij, de scheiding en andere verkeerdheden i n Israël werden verdragen, geschiedde onder de onmiddlijke toelating Gods. Kaar dit beginsel moeten de vragen omtrent het toelaten van afgoderij, ketterij, dwaling, scheuring, woeker, de vrijheid van profeteeren (van onderzoek der Heilige Schrift) worden beoordeeld. De tegenwerping, dat men het kwade niet mag doen, opdat het goede hieruit voortkome, houdt i n deze gevallen geen steek. Hij die eenvoudig verdraagt wat hij niet bij machte is te gebeteren, kan niet geacht worden hiervoor verantwoordelijk te zijn. 1 ) Y B . 1 0 . Mag men elan uil liet feit. dat eenige verkeerdheid, 'hetzij in de Kerk, hetzij in den Staat wordt geduld, niet afleiden dat men haar geoorloofd acht en billijkt ? AHTCW. I n het geheel niet. "Wij handelen hier niet over de handelingen en bedoelingen van hen, die zich ten opzichte van dit verkeerde toegeefelijk betoouen. W a n t het is zeer goed mogelijk dat onder hen, velen zijn die het verkeerde i n Staat of K e r k verdragen, maar het tevens in het geheim goedkeuren en versterken, ja zelfs hiertoe bijdragen en met hunne krachten en bedoelingen dienen, maar intusschen voorwenden, dat liet volstrekt noodzakelijk is, ofschoon zoodanige noodzakelijkheid i n de verste verte niet bestaat. 2) Tegenwerping. Vergeet niet de aanleiding tot ele Doleantie en hare goede bedoeling. Hare a a n l e i d i n g . Wat is er niet jaren achtereen ie vergeefs gestreden en al het mogelijke beproefd. Tevergeefs'

1) 2)

Yoet. de exerc. pietatis Idem X X I Y § 6 — 4 .

X X I Y § 6 probl. 3 .

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's