Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 37

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 37

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

I d e m de Doleerenden. ' Zij-- traden op i n localen, - Zij leeren ten andere: olat die i n een ingestelde K e r k door een hooger gericht i n den predikdienst is gesuspendeerd (geschorst) ja gedeporteerd (gebannen) wegens voornemen en poging tot scheuring .der kerke, toch zou blijven i n aetueelen dienst en van den Heere Jezus als .wettig Leeraar. en Herder zou worden aangezien, en .goedgekeurd: wat al onze- Leeraars eenparig tegenspreken, als oordeelende volgens Gods Woord., dat die scheuringen in de Kerk zoeken aan te richten, mogen, ja moeten gesuspendeerd ja .gedeporteerd worden, en dat zij die gedeporteerd zijn geen bevoegdh e i d meer hebben-om. den predikdienst te beldeeden, tenzij van hunne zonde aan de Kerk met berouw genoeg gedaan hebbende, alsdan Kerkelijk hersteld zijn. ••... 'Idem. d e Doleerenden. Zij richtten Kerken op en stelden Eerfceraclen aan. Ten derde, dat een gedeporteerd predikant, doch naar zijn oord e e l ' o n w e t t i g afgezet, dan noch alleen, zonder kennis en goedvinden van eenig Kerkelijk gericht andere (ook zelfs gesuspendeerde of-gedeporteerde door een Synode) kan aanstellen, toeweiden en bevestigen i n den Predikdienst en Herderlijke zorg, alsof -hij-met zijn E e r k independent (zelfstandig) stond en niemand i n -xleze had te erkennen; indien er is te erkennen i n de K e r k eene Synodale en Kerkelijke regeerende macht uit veel opzieners te zamen, gelijk wij tot nog toe zulks i n onze K e n naar Gods -Woord - beleden en geloofd hebben, zoo blijkt 'genoegzaam, dat dit" meer dan eene dwaling is. 1) • .-Idem.de Doieerenden.. Zij beriepen zich op »het ambt der geioovigen," Met name deden zij -dit, die zich i n Engeland afscheidden omdat cle Kerkregeering tegen het Woord was. - I n dezen volgen die .Afgescheidenen de Brovmkk-n en Independm'•te-n, diemeenen, dat de heele macht om eene Kerk op te richten alleen-is. i n eenige personen, die samen een verbond maken, -en. .•dat-weinige personen, ja ook-twee of drie zoo vereenigd mogen "en..kunnen .een leeraar kiezen, en hem bevestigen, zenden en.afzonderen tot .den dienst; voorts dat .zij te zamen hebben cle abso!

1) Koelman, pag. 279—-281.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 37

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's