Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 10

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 10

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

de Nationale Synode , die gevraagd was en verwacht werd, en die cler Kerke vrede zou geven. 2. Deze voorloopige afzondering gold niet de ongestalte van de K e r k , maar de afwijking van de belijdenis in de openbare prediking, waarin men zich niet ontzag haar te lasteren, met name de Gereformeerde belijdenis aangaande de voldoening van Christus, de rechtvaardigniaking, de erfzonde, enz. 3. M e n zonderde zich op bedoelde wijze alleen af i n de K e r ken, waarin alle leeraars besmet waren met de dwaling van het Remonstrantisme, en geen enkele rechtzinnige dienaar des "Woords werd gevonden, die den geheelen raad Gods verkondigde en den kinderkens de onvervalschte melk des "Woords toereikte. 4. Deze afzondering geschiedde niet eigenmachtig, maar had plaats op raad en met goedkeuring van meerdere kerkelijke vergaderingen, die i n de formatie van deze, zooais men ze noemde, doleerende vergaderingen, de hand hadden en voor hare instandhouding zorg droegen. 1) Wie waren de doleerenden van, vóór 1618? Ook dit zal Yoetius ons zeggen. E r was eene provisionecle en tijdelijke scheiding van de remonstrantsche voorgangers, kerkeraden en godsdienstoefeningen was die der vromen i n Holland en i n de stad Utrecht, Welke eerst allen i n cle naburige kerken elders of i n de Waalsehe of Engelsche kerken in dezelfde stad ter kerke gingen; daarna bij het toenemen van het aantal cler zich afscheidenden en bij den drang van de ongemakken van het reizen, vooral i n het gure winterweder, i n geheime of bijzondere samenkomsten vergaderden, niet zonder raadgeving, l a d i n g en dienst van rechtzinnige leeraren. Deze vergaderingen werden door de remonstranten scheurkerken, doch door de rechtzinnigen «doleerende kerken" genoemd. V B . 8. Destijds was de k e r k f o r m a t i e gezond. Er bestonden Classes en Provinciale Synoden. Eet was zelfs mogelijk eene Nationale Synode te verkrijgen, die ook werkelijk gekomen is. Maar n u heeft de Kerk besturen. Zij keen niet samenkomen. Daarom mag en moet men zich tegenwoordig afscheiden van deze algeinstitueerele kerk. Asrw. ~~7)

Hierop valt veel te antwoorden.

G . Yoetius, P o l . Eecl. II. I. 1. ep II.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's