Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 20

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 20

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

•20 •g.m -brief, hopende, dat temeer naar mij zal gehoord worden- door de wankelenden en geërgerclen, oin geen sehetuing te maken, noch van de K e r k .te scheiden, dewijl zij zien,-dat-ik, die zooveel gebreken der K e r k en kerkelijken zie,-enken, en tegenspreek, nochtans eene afschrik heb van scheuring, als van een werk des vleeselies, en God zeer -vertoornende, èn zeer schadelijk aam de K e r k è n aan de af schelders. M e m and zal allicht denken, dat i k n i t vleeschelijke overwegingen, om eer, traktement-en penningen, om rust en gemak bij de K e r k blijve, maar alleen wegens zulke gronden als i k boven heb aangewezen. 1) ; Y B . 12. Hebt gij u-el reclrf op de Doleantie toe te pausen wed tegen de Doncdisten en Labadisten werd aangeroerd ? Hetisclestrijd tegen éénzelfden geest van het separatisme. MannenGocls, ij veraars voor eenen beteren levenswandel, voorstanolers van een gestrenge kerkelijke tucht, hebben aan dien strijd deelgenomen. Men clenke aan C a l v y n die i n zijn geschrift over de ergernissen zijn gevoelen heeft doen kennen omtrent het verkeerde, dat in-de Gereformeerde K e r k geduld werd. In zijn uitlegging van Matth. : 13 : 40. 41. Thess. 3 : 6, vermaande hij de Kerk, trots of wegens d i t ; alles, niet te verlaten. . . •Mannen als Perkins onder de Engeischen, Samuel Rntherforth onder, de > Schotten, wier geschriften en brieven alle eenzelfden -geest ademen van waarachtige vroomheid en eene ernstige begeerte ••* naar eene gezonde tucht, hebben de afscheiding en afzondering - van de samenkomsten der Gereformeerden ten hoogste afgekeurd. - Ook onze Teeling, die aandrong op eene reformatie i n het leven, ~der K e r k en de middelen aanwees om daartoe te geraken heeft.; geenszins de scheiding ais tegengift beschouwd, aangezien --hij haar als het grootere kwaad beschouwde. V u . 13. Maar waarom bestrijdt gij de zonde der Doleantie, terwijl de Doleerenden- toch broeders zijn. -Waarde vrienden, .gijlieden zult het, hoop i k , recht opnemen en mij niet ten -kwade duiden d a t - i k z u l k e e n e optelling en-be- schrijving. heb gedaan van zoovele dwalingen en-feilen v a n -dat. :--gezelschap, en clat i k - d e z e l v e -door - openbaren--druk n u bekend - maak. -Daar nochtans velen zoo goede en groote-dingen-van die: - l i e d e n gelooven, en spreken, alsof zij de gezondste, gereformeer-1}

Idem pag. 539—541.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 20

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's