Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 35

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 35

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

ergernis aan hen te geven, en hen daardoor te sterken i n hunneonheiligheid.-- ld . Is 't-dat wij ondertusschen pogen te verbeteren 't geen ons mishaagt, dat doen we uit kracht van ons ambt en plicht. . E n hiertoe dient het zeggen van P a u l u s : Indien een anderen die daar zit iets is geopenbaard, dat de eerste zwijge. Waaruit blijkt dat het. betrachten en behartigen van de gemeene stichting, ieder lidmaat der K e r k bevolen is , naar de mate . der gaven. die hij ontvangen heeft doch met dit beding, dat het betamelijk en .ordentlijk geschiede: dat is, dat wij de gemeenschap der Kerke niet verlaten, of, dat wij i n hare gemeenschap volhardende,- de vreed' en welgeschikte regeering niet verstoren. 2) TIJ. 27.

Maar als cle Kerk haar plicht

dan niet doei ?

Maar ofschoon cle K e r k nalatig is In haar a m b t , . zoo behoort nochtans daarom niet terstond een ieder lidmaat i n 'i bijzonder ziohzelven van cle K e r k af te zonderen. Ik ontken w e l dit niet, te weten, dat de plicht van een godvruchtig mensen, eischt dat hij -ziohzelven ontsla van allen bij zonderen omgang met de goddeloozen en zich willens i n hunne gemeenschap niet Inlate. Maar het is wat anders, het gezelschap der boozen te schuwen, en wederom .wat anders uit een haat tegen de boozen, de gemeenschap der K e r k te verlaten. E n wat belangt dat ze meenen dat liet Brood des Heeren met hen te ruitten eene heiligschennencle .daad en .onteering Gods is, daarin zijn ze veel strenger dan Patilus. W a n t als hij ons tot een h e i l i g e n zuiver gebruik des Imehtmaals vermaant, zoo eischt hij niet dat de een den a n d e r of dat -ieder eene gansehe gemeente, maar dat een iegelijk ziehzelve .beproeve. > Indien het niet ware geoorloofd met een onwaardige des.-.-Nachtmaals deelachtig te zijn, zoo zoude Paulus ons gewisselijk bevelen rond te zien, of er i n de menigte der Gemeente, niet-iemand was door wiens onreinheid we zouden• mogen besmet worden. Maar dewijl hij nu alleen eischt dat eer. ieder zieh-zelven- oiiderzoeke en beproeve , zoo betoont hij dat het ons i n 't -minste niet schaadt/ a l is het dat sommigen die onwaardig -zijn- zich met ons aan .tafel zetten. Hiertoe dient ooit hetgeen r

1) Borstms pag. 201 en 202. 2) Lnstit. I V . 1—12.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's