Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 24

Bekijk het origineel

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 24

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

24 zou .-liet doen met al mijn hart, al zonden het mijne laatste woorden zijn, en a l stond ik zoo, om voorden Rechterstoel van Chris-' tiis te verschijnen; ja als ik door deze of gene zwakheid of ziekte, aan den dood, als misschien nabij, gedacht, zoo gaf mij dat eene zoete stilte in .mijn gemoed, dat ik tegon dien weg had getuigd. 1) VJE. 14. Maar onze Gereformeerde Kerk wordt beschuldigd, dat onder haarvele goddeloos mensrhen zijn, als atheïsten, afgodendienaars, dwalenden, ketters, etc., zoodat de Heidenen in Gods tempel-komen. Ja, dat er duizenden zijn, die niets weten van den weg der zaligheid. Volgt uit dit cdles niet, dat de hedendaagsehe z.g. Gereformeerde Kerk eene valsche kerk is geworden ? ANTW. Indien ieder schuldig is die beschuldigd wordt, wie is dan onschuldig? :• Het is met genoeg langs de lunzen te loopon en zulke beschuldigingen in het oor van eenvoudigen te blazen. Kent men zulke lidmaten, dan moet men beginnen niet hen aan te brengen bij de opzieners der gemeente, want wij leeren dat zulke menschen niet mogen deelnemen aan het Heilig Nachtmaal. E n aangezien onze Kerken telkens wanneer het Avondmaal gehouden wordt, ciit ook openlijk verklaren, kan en mag bovenstaande beschuldiging niet op haar worden toegepast. 1) . V B . 15. Hoe bewijst gij, dat hei den gehorige niet geoorloofd is •zich van da Kerk af te scheiden, wegens de zonden zijner medelidmaten ? A s i w . In de dagen van Christus' omwandeling op aarde, was de Joodsche Kerk zeer verdorven. De opzieners en leeraars verwrongen de V e t . Matth. 5: 21. Zij leerden o. a. dat de • haat. de opwelling van toorn en de zinnelijke begeerte geen zonde was. vs. 22, deden Gods gebod te ni -t door hnnne mzeitingen. (15: 6) verontreinigden den godsdienst door bijgeloof en eieenwnhgen dienst, (t: b) leerden dat liet geoorloofd was te zweren bi] den tempel, verslonden de huizen der weduwen, en maakten de menschen tot kinderen der hel. Blinde leidslieden warén zij. Wie zich aan hunne, leiding' overgaf, ging met hen ten gronde. Zij kruisigden den Heere der Heerlijkheid. Het Hoogepriestersehap was veil voor geld. Cajaplias 1) Koelman pag. 597.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's

De leer en de practijk der afgescheidenen en doleerenden in strijd met de Heilige Schrift. Aangetoond uit de geschriften van W. à Brakel, Borstius, Calvyn, Koelman. Voetius en anderen - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van vrijdag 1 januari 1892

Brochures (TUA) | 42 Pagina's