Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Waarom wij Christ. Gereformeerd willen blijven - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Waarom wij Christ. Gereformeerd willen blijven - pagina 10

door eenige leden der Christ. Geref. Kerk, die niet willen gerekend worden tot de Vereenigde Gereformeerde kerken te behooren.

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 H e t besluit der Synode: „ d e a l g e m e e n e b e z i t t i n g e n der C h r . G e r e f . K e r k w o r d e n het e i g e n d o m der gez a m e n l i j k e k e r k e n " moge ons „naakt aan den dijk" plaatsen , wij nemen voor ons-het woord over van D r . K X J V P E R uit diezelfde Heraut: „nu is het volkomen waar, dat wij onze gebouwen kwijt zijn, „maar maakt het kleed clan den man! A l s iemand u uw kleed „ ontneemt, er mee wegloopt en het zelf aantrekt, is hij daarom „U geworden, en zijt ge uzelven niet meer, omdat ge, beroofd „als ge waart, u een nieuw kleed hebt moeten aanschaffen?" W a t D r . K . daarmede bedoelde blijkt uit het bijgevoegde: „ W e l n u i n gelijken zin is het Hervormd genootschap volstrekt niet de kerk onzer vaderen omdat het wegliep met de gebouwen en zijn wij wel terdege de kerk onzer vaderen gebleven, al is het dat wij in nieuwe gebouwen saanikomen." Verandert slechts den naam „Hervormd genootschap" en het is als voor ons geschreven, indien gij namelijk, broeders en zusters! niet wilt overgaan tot de nieuwe vereeniging „de Gereformeerde K e r k e n in Nederland," maar met ons blijven wilt leden der „Christelijke Gereformeerde K e r k . " Dat dan de getrouwen in elke plaats weder saamkomen, om onder een getrouwen kerkeraad voor de eere van onzen Koning te strijden. Hoe klein het getal ook zij in eenige plaats, ook bij twee of drie w i l de Heere i n 't midden zijn; al zijn de kerken enkele, zoodat de tegenstander spot, als Gods aangezicht slechts medegaat, dan is het genoeg. Niemand meene, dat eene nieuwe kerkstichting wordt bedoeld of wij secten en muiterij in de K e r k willen bevorderen. Niet w i j zijn afgeweken, niet wij hebben tot zelfs den naam prijs gegeven, — de groote menigte heeft ons verlaten, of liever de leeraren met h u n n e ouderlingen hebben de kerk overgeleverd, en nu is onze Chr. Geref. K e r k overgebleven als een hutje in den komkommerhof. Dat kleine getal moet tot openbaring komen, moet zich aaneensluiten. Daarom, B . B ! pal gestaan, in den naam des Heeren aan elkaar gesloten , schouder aan schouder, opdat ten spoedigste ook weder van ons in eene vergadering van alle ge meenten kan worden betuigd: „De Christelijke Gereformeer

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1892

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Waarom wij Christ. Gereformeerd willen blijven - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 mei 1892

Brochures (TUA) | 15 Pagina's