Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 29

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 29

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

29 voorwaarde der vereeniging stelden en alle andere voorwaarden van ondergeschikten aard beschouwden. Door den naam Christ Geref. Kerk prijs te geven, liet men dan ook eene streep halen door de geschiedenis der Afscheiding. Door dien naam toch openbaarde de Christ. Geref. Kerk zich naar buiten als een apart kerkelijk lichaam, afgescheiden van de Ned. Herv. Kerk. En dat apart zijn, dat afgescheiden zijn moest weggenomen worden! Door nu den naam „Geref. Kerken' aan te nemen, maakte de Christ. Geref. Kerk hare eigen geschiedenis ongedaan en stapte over op de lijn der Doleantie, terugkeerende tot de aloude Geref. Kerken, waarvan zij in '34 (volgens de theorie van het doleerbeginsel) was afgeweken. De Christ. Gereformeerden hadden toen de continuïteit verloren; dat was hun zonde geweest. En dat alles werd nu door den ouden naam hersteld! Al was er anders niets gebeurd dan dit, dat de Christ. Gereformeerde Kerk eerst hare aparte eenheid heeft laten verbreken, door het reglement van '69 te vernietigen (een feit, dat als voorbereidende maatregel geacht kan worden van het prijsgeven van den naam) en daarna ter Synode van '92 haren naam had laten uitvegen, dan reeds zijn die zaken groot genoeg, om tegen deze, toen nog Christ. Geref. Synode, te zeggen: „Zult gij dit den Heere vergelden, gij dwaas en onwijs v o l k ? " Heeft de Heere ulieden daarvoor op zoo wonderbare en krachtige wijze uitgeleid, bewaard en gezegend? Voorwaar gij zijt een verdraaid en verkeerd geslacht! Redenen te over voor ons om aan zulke schandelijke miskenning van het werk des Heeren geen deel te nemen. Ook op grond daarvan dus vereenigden wij niet! 6. W i j z i j n e n b l i j v e n de C h r i s t . G e r e f . K e r k , o m d a t d o o r de v e r e e n i g i n g de l e e r der w e d e r g e b o o r t e b i j d e n D o o p n i e t a l l e e n w e r d geduld, maar d a a r a a n p l a a t s v e r l e e n d in de.vereenigde K e r k e n en a a n d e V r i j e U n i v e r s i t e i t d e n d i s c i p e l e n w o r d t ingeprent. Na al hetgeen reeds tegen deze leer is geschreven, achten wij het overbodig deze dwaalleer in al haren omvang te wederleggen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 29

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's