Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 8

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 8

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

8 eindelijk (1880) met behulp van velen begonnen, eene Vrije Universiteit op Gereformeerden grondslag (gelijk die werd genoemd) op te richten, ten doel hebbende de Ned. Herv. Kerk te voorzien van Gereformeerde leeraren, om langs dezen weg de Herv. Kerk te bearbeiden en de Gereformeerde leer aldaar ingang te doen vinden, opdat eindelijk het Synodaal bestuur voor de overmacht der Gereformeerden mocht wijken en de Herv. Kerk werd rera^-gebracht tot de gebondenheid aan Gods Woord en aan de belijdenis. Ofschoon reeds bij de oprichting dier V. U. door zeer velen de onmogelijkheid werd ingezien om hierdoor de Kerk te herstellen, aangezien er aan de toekomstige leeraren dier V.U.geene plaats in die Kerk zou gegeven worden, waanden evenwel Dr. K. e. a., dat er integendeel wel plaats voor hen in die Kerk zou zijn. Toen echter voor den eersten candidaat eene plaats werd begeerd, ging niet alleen voor dezen, maar voor allen, die aan de V. U. werden opgeleid, de deur der Herv. Kerk voor goed op het slot. Ook deze wijze van Kerk-herstel bleek dus vruchteloos te zijn! D r . K u y p e r echter, een man met een' ijzeren wil, kon hierbij zijne rust niet nemen; het oprichten en het reeds zes jaren instandhouden van zulk eene kostbare onderneming (waartoe veel kapitaal vereischt werd) verbood aan de oprichters dat werk te sloopen, maar eischte integendeel de voortzetting dier reusachtige onderneming, op welke wijze dan ook. Voor deze onderneming echter werd meer vereischt dan kapitaal; men moest gemeenten hebben voor de leeraren; en daarom was de groote vraag: hoe komen wij aan gemeenten? Deze vraag werd nog ernstiger, toen men dit (doch ook te vergeefs) in het buitenland beproefd hadEindelijk vertoonde zich eene lichtstraal aan den gezichtseinder. Men zou het net nu aan de andere zijde werpen! Was de V. U. opgericht ten dienste der Herv. Kerk, doch had deze dien aangeboden (dienst geweigerd, van nu af aan zou men trachten de Herv. Kerk dienstbaar te maken aan de Vrije Universiteit. Van uit het centraalpunt ging nu eene stem uit, om de zoo verbasterde Kerk der vaderen te reformeeren! De daad moest nu bij het woord gevoegd worden en men zou beginnen terug te keeren tot den dienst en de tucht der vaderen. De aanleiding daartoe werd gevonden in eene attesten-kwestie,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's