Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 17

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 17

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

17 Wij wenschen dat hieronder nader te bewijzen, als wc de gronden van ons /n'er-vereenigen met hen zullen aangeven.

De vereeniging. Ontdaan van het Reglement van '69 en daar door de deputaten in den Haag nu de zaak beklonken was naar de eischen der Doleerenden, kwamen in Juni 1892 de Synodes der beide kerkengroepen in Amsterdam samen. Goed uitgerekend, n.1. op denzelfden tijd, en gemakkelijk gesteld, n.1. in dezelfde plaats, kon men over en weer elkander van de te nemen besluiten goed op de hoogte houden. Voor zooverre wij ooggetuigen waren van de handelingen der toen nog Christ. Geref. Synode, ontvingen we een' zeer droeven en smartelijken indruk er van. Wij vonden allereerst niet dien heiligen ernst en die schuchterheid, die we hadden verwacht in deze zoo ingrijpende zaak, waarbij de geheele Kerk des Heeren zoo hoog belang had; en evenmin een kalm, bedaard en verstandig overleg; integendeel was eene hartstochtelijke opgewondenheid bij velen duidelijk zichtbaar. Alles was op den meesten spoed aangelegd, om ter bestemder tijd (de dag werd al terstond bepaald) de Doleerenden in eene vereenigde Synode te ontmoeten, terwijl de blijdschap hierover sommigen zoo luide deed spreken, alsof men zich verheugde over het uitdeelen van eenen grooten buit. Vóór de behandeling dus scheen men al reeds zeker van de vereeniging te zijn. Waar de geheele Christ. Ger. Kerk in afwachting verkeerde, hoedanig de besluiten dezer Synode zouden zijn, daar scheen het bij de Synode zelve reeds uitgemaakt, dat zij slechts was vergaderd om het „Amen" uit te spreken over de overeenkomst, die tusschen de deputaten der Christ. Gereformeerden en die der Doleerenden in den Haag was gesloten. De discussies liepen dan ook niet over de vragen: a. hebben de deputaten wel aan hunne opdracht voldaan en zijn ze niet te ver gegaan? b. zijn er goede gronden, waarop wij vereenigen kunnen? c. hebben de Doleerenden ook aan onze voorstellen voldaan ?

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's