Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 27

Bekijk het origineel

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 27

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

27 spraken als „reeds vaststaande", zonder dat de gemeenten er nog mede bekend waren gemaakt. Ook de Christ. Gereformeerden hebben dit nagevolgd, misschien wel omdat zij overtuigd waren, dat zoo het woord aan de gemeenten gegeven werd, er van de vereeniging niet veel komen zou. Zonder er dan ook maar met een enkel woord tegen de gemeenteleden over te reppen, hebben de Kerkeraden besluiten genomen en die stilzwijgend op de Classes gebracht. En de Classes brachten dit besluit op de provincie, totdat eindelijk ook op de algemeene Synode het besluit tot vereenigen werd genomen, zonder de stem der gemeente te hebben gehoord. In sommige gemeenten achtte men het zelfs nog niet der moeite waard om het besluit der Synode aan de gemeente mede te deelen, tenzij dan dat men verlegen was met deze onbezonnen daad, en deze verschrikkelijke hiërarchie over de gemeente des Heeren. Tegen de uitdrukkelijke waarschuwing van C a 1 v ij n durft men zich met zulk een daad nog streng Calvinistisch noemen! Dat ook door de vereeniging de goederen aan hunne bestemming zijn onttrokken, behoeft bijna geen betoog. Zoovelen hebben van hun meer of minder stoffelijk inkomen het hunne afgestaan ten dienste van de Kerk der Scheiding, voor hetgeen in '34 is gebeurd. En thans zijn al die goederen, zoowel de algemeene als de plaatselijke, aan die Kerk der Scheiding, waartoe zij uitsluitend behoorden, onttrokken, en gebracht onder en gedeeld met het volk dat onder de grootste tegenstanders dier Kerk behoorde, en dat zelfs na de „vereeniging" getracht heeft het laatste greintje der Afscheiding te vernietigen. Die plaatselijke goederen hebben we hier en daar zien verkoopen, om ten dienste der Doleerenden in de algemeene kas terecht te komen, terwijl het algemeene goed, o. m. de Kamper School, een zelfde lot wacht, ook als zij eerlang, als eene overtollige weelde, in een Gymnasium staat herschapen te worden. 5. W i j zijn en blijven de C h r i s t . G e r e f . K e r k , o m d a t m e n d o o r de v e r e e n i g i n g den naam der Kerk h e e f t prijs gegeven, n a a r d i e n er een beginsel d e r S c h e i d i n g in d i e n n a a m l a g uitgedrukt. Indien de vereenigde Kerken nu een zuiver bewijs naar

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's

Historische mededeelingen over de Scheiding en de Doleantie, benevens de gronden, waarop de Christ. Geref. Kerk in Nederland is blijven voortbestaan, ook na de vereeniging van Juni 1892 - pagina 27

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1894

Brochures (TUA) | 32 Pagina's