Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 13

op den gedenkdag der Hervorming : predicatie over Rom. 10:17

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

— 12 — zoo rechtstreeks uit den mond Gods vernomen, maar toch altijd zóó, dat het v e r b a n d tusschen hot geloof en den G o d dien men geloofde, door het tusschenlid, de p r e d i k i n g , niet w e r d v e r b r o k e n . H e t geloof k a n en m a g alleen rusten i n een W o o r d Gods. H e t heeft dit gedaan bij Noach en A b r a h a m , bij Mozes en Samuel. Dat W o o r d is uit het Paradijs naar Babel, en uit B a b e l n a a r de verstrooing medegenomen, zoodat ook de H e i d e n e n niet ten eenenmale h i e r v a n verstoken zijn gebleven. M a a r i n het u i t v e r k o r e n geslacht v e r n i e u w d , en tot steeds grooter k l a a r h e i d gekomen, is het straks, eerst door I s r a ë l zelf, later door Israels profeten, eindelijk door de E v a n g e l i s t e n en de Apostelen tot de verlossingbehoevende zielen' gebracht. P a u l u s deed het hooren op den Areopagus te Athene als het W o o r d v a n » d e n onbekenden G o d " , en Petrus deed het hooren i n den tempel te Jeruzalem, eer dit huis Gods i n p u i n stond te verkeeren. H i j wees i n dat W o o r d den C h r i s t u s aan, den gekruiste en verrezenen door wien « v e r k o n d i g d wordt, v e r g e v i n g der zonden." *) G o d spreekt wel is waar niet alleen i n woorden aan de menschelijke t a a l ontleend, maar evengoed door daden en zinnebeelden, en ofschoon het geloof door »het g e h o o r " d. i . door de mondelinge p r e d i k i n g is, heeft G o d zelf, nadat H i j het W o o r d h a d gesproken, zooals onze belijdenis het heeft » d o o r een zonderlinge zorg, die H i j v o o r ons en onze z a l i g h e i d draagt, aan zijne knechten, de apostelen en profeten, bevolen, het te boek te s t e l l e n " | ) zoodat ook het geschreven woord als Gods instrument niet is uitgesloten, en zelfs de aanschouwelijke v o o r s t e l l i n g , Gods openbaring nabij den mensch brengt. M a a r , en hierop komt het v o o r a l aan, de waarheid, die het geloof aanvaardt, komt v a n buiten *) Hand. 13: 38.

f)

Ned. GeloofsbeL Art. II.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's