Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 21

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 21

op den gedenkdag der Hervorming : predicatie over Rom. 10:17

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

— 20 — Christus, den verlosser v a n zondaren, en leeft i n het besef, dat G o d heeft gesproken. De verschijnselen ontbreken zelfs niet, dat de r e l i gieusiteit i n p h i l a n t h r o p i e dreigt op te gaan. V o o r hoevelen l i g t de beteekenis der K e r k , reeds nu, hoofdzakelijk i n haren maatschappelijken en p h i l a n t h r o pischen a r b e i d ! V o o r a r m e n z o r g en w e r k v e r s c h a f f i n g zijn nog wel betrekkelijk groote sommen te v e r k r i j g e n . M a a r wanneer m o r g e n i n het M i n i s t e r i e de geestelijke nood ter sprake k o m t v a n eene b e v o l k i n g v a n 40 000 zielen, die aan onze gemeente w o r d e n toegevoegd, z a l het besef uwe v o o r g a n g e r s d r u k k e n , dat het veel gemakkelijker z a l zijn, de wijken zoo te verdeelen, dat zij de nieuwe gedeelten omvatten, dan een beroep op de gemeente te doen, ten einde het aantal kerkgebouwen en predikanten naar behooren te vermeerderen. W i j misgunnen uwen armen en zieken de gaven niet, die l i c h a a m en z i e l bijeenhouden, maar een gevoel v a n droefheid maakt z i c h v a n ons meester, wanneer wij denken aan een voorgeslacht, dat den nacht doorbracht op de vlakte, opdat zij het W o o r d zou hooren veï kondigen, en het nageslacht, dat, evenals het Rome der keizers, v ó ó r alle dingen om b r o o d en spelen vraagt. E n eindelijk, opdat wij het beeld onzer ellende voltooien, v e l e n die gelooven missen d e e e n h e i d , d e f r i s c h h e i d , de k r a c h t des g e l o o f s . Men zou m i n d e r reden hebben voor Rome te vreezen, dat langs alle toegangen v a n ons volksleven, door den weg v a n kunst en wetenschap, v a n handel en nijverheid, v a n grondbezit en v a n de stembus, niet het minst door het bezetten v a n ambten en bedieningen, op ons aandringt, i n d i e n tegenover haar een k r a c h t i g e r , meer gezond geloofsleven stond. M a a r evenals het zeewater den dijk, die nog staat, bo-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 21

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's