Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 15

op den gedenkdag der Hervorming : predicatie over Rom. 10:17

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

14 -=

H e t g e l o o f is u i t het

gehoor.

D a a r o m gaat de p r e d i k e r v o o r i n h e t g e b e d , om eenen zegen op het W o o r d te vragen, opdat de hoorder moge gelooven, en i n d e d a n k z e g g i n g , voor hetgeen de gemeente i n en door dit W o o r d heeft gehoord, en door het geloof bezit en geniet. Datzelfde beginsel heeft evenwel niet alleen onze godsdienstoefening, maar ook ons geheele leven, i n en uitwendig, een ander k a r a k t e r gegeven. T o e n L u t h e r dat W o o r d i n zijne cel v e r n a m , en het niet alleen tot zijn verstand, maar ook tot zijn hart was doorgedrongen, moest hij wel het onbegonnen w e r k staken, om G o d g u n s t i g voor zich te w i l l e n stemmen, zijn vleesch door vasten en bidden, door zelfkwelling en zelfvernedering te dooden, en zich eenen schat v a n goede w e r k e n te vergaderen, die geheel of ten deele zijne gerechtigheid v o o r G o d k o n uitmaken. I n d i e n het geloof u i t het gehoor is, gaat het gehoor daaraan vooraf, en aan het hooren v a n den mensch het s p r e k e n G o d s . G o d is dus de eerste i n het w e r k der verlossing. D a t is i n d e r d a a d eene blijde boodschap v o o r verlorenen geweest, niet alleen te W i t t e n b e r g , waar men haar i n den v o r m v a n stellingen tegen den aflaat ontv i n g , m a a r ook te E i n s i e d l e n , waar Z w i n g l i haar v a n den kansel deed hooren, toen hij » d e n vermoeiden en bel a s t e n " toeriep, de rust niet bij Samson, den aflaatk r a m e r , maar bij Jezus C h r i s t u s te zoeken. E n niet alleen te E i n s i e d l e n , m a a r ook i n de vrije n a t u u r bij H o o r n , alwaar J a n A r e n z den volke het E v a n g e l i e predikte, en te Overveen, alwaar Pieter G a b r i e l s duizenden v a n heilbegeerigen, w a a r v a n een groot gedeelte den nacht onder den blooten H e m e l wachtende en biddende h a d doorgebracht, den weg der zaligheid aanwees. Zij zouden dat w o o r d »uit genade zijt gij z a l i g ge-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's