Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 24

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 24

op den gedenkdag der Hervorming : predicatie over Rom. 10:17

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

— 23 — i n wier midden gij optreedt, ja ook l a n d en volk, want iedere wezenlijke reformatie wordt h i e r a a n gekend, dat zij is eene reformatie v a n de r e l i g i e , die het gelieele uit- en i n w e n d i g leven i n zijne onderscheiden k r i n g e n omvat. De geschiedenis der H e r v o r m i n g bemoedigt ons, want zij toont duidelijk aan, dat G o d de dingen, die niet zijn, gebruikt, om te niet te doen de dingen, die zijn. V a n u, mijn Broeder !*) mag inzonderheid worden gezegd, dat uw blijven i n de K e r k , die door het W o o r d i n de dagen der Reformatie, ge-reformeerd, d. i . v a n dwalingen en m i s b r u i k e n g e z u i v e r d is geworden, eene zaak is geweest v a n geloof, want gij zijt gebleven, toen geestverwanten gingen, en toen gij ook zoo veel reden zoudt hebben gehad, als zoovelen te s p r e k e n : i k ben niet uitgegaan, i k ben u i t g e w o r p e n ! E n gij zijt g e b l e v e n , niet omdat gij meendet, dat gij de fouten v a n geestverwanten zoudt helpen herstellen, of omdat »het o v e r b l i j f s e l " zoo talrijk was, dat het vertrouwen voor de toekomst hierop k o n worden gevestigd. Integendeel, dat het zóó talrijk was, wist gij, wisten wij niet, en wij hadden dit niet d u r v e n hopen. H e t was eene verrassing, v o o r later bewaard. W i j bleven, omdat het ons beter toescheen met C h r i s t u s te vallen, dan met Caesar te staan, t ) M a g i k voor mij zeiven spreken — ook uit uw naam ? De handen hingen slap, de k n i e ë n waren traag, het scheen, dat er geene v e r w a c h t i n g was voor eene K e r k , wier zonen niet zonder aanleiding en niet buiten h u n n e schuld, maar toch o m geschillen die eene andere oplos sing hadden k u n n e n en moeten vinden, werden uitge*) Een der bevestigden," die ook in 1886 lid van den Kerkeraad was. f) Eene zinspeling op een woord van Rutherford.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's

Tegen Rome - Gods Woord! - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van zondag 1 november 1896

Brochures (TUA) | 25 Pagina's