Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Band aan het Woord - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Band aan het Woord - pagina 17

Antwoord op de vraag: Hoe is eene Universiteit aan het Woord van God te binden?

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

i8

BAND AAN H E T WOORD.

Is van

dit nu, gelijk men soms tegenwierp, een stelsel menschen i n de plaats van de Schrift

Hier

past

een wedervraag:

schuiven?

Is Gods openbaring een

stelsel, of een chaos van onsaamhangende deelen ? E n dan zal ieder toegeven, dat een chaotische verwarring in

G o d en i n zijn

openbaring, ook maar te denken,

een loochening van zijn Wijsheid zou zijn.

G o d is de

Opperste Kunstenaar en Bouwmeester, en zelfs de bouwmeester

onder

de

menschen

metselt

niet

ordeloos

steen op steen, maar bouwt in stijl, naar vast plan, naar gemaakt bestek.

In de H . Schrift is alzoo een stelsel

geopenbaard, waarvan de deelen i n vast onderling verband staan, en voor ons is het maar de vraag, of wij dit » stelsel van God« uit de Schrift kunnen leeren kennen. Bij die vraag nu overvalt ons onze menschelijk beperktheid en onze zondige zelfverduistering. Neen, dat stelsel van G o d in volstrekten zin te kennen is verbeurd. W i j kennen het slechts bij benadering, niet dan met langzaam toenemende helderheid, en het verschil van mensch en mensch, van volk en volk, van land en land spreekt hier zóó sterk mede, dat zich i n den loop der eeuwen meerdere voorstellingen

omtrent dit stelsel dat i n Gods W o o r d

ligt, gevormd hebben, en dat er i n deze eeuw, onder den invloed der Duitsche wijsbegeerte, nog een nieuwe ethische voorstelling omtrent het > stelsel van G o d " is bijgekomen.

Z u l k een voorstelling nu die de mensch

zich vormt omtrent het stelsel waarmede God alle dingen schiep en regeert, heet iemands levens- en wereldbeschouwing, en de vaste uitgangspunten voor de lijnen van zulk een voorstelling noemt men iemands beginselen. E n i n dien zin nu spreekt men van Roomsche beginselen, Luthersche

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Band aan het Woord - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's