Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Band aan het Woord - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Band aan het Woord - pagina 19

Antwoord op de vraag: Hoe is eene Universiteit aan het Woord van God te binden?

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

20

BAND AAN H E T WOORD.

van het stelsel van G o d . In de derde plaats, die scholen trekken

hun stelsels

uit het afgetrokken denken op,

die kerkelijke richtingen komen op uit het leven, werken met de werkingen Gods als bouwsteen, en met het martelaarsbloed als cement. E n van daar eindelijk, dat die scholen gaan en komen met het opstaan en verdrongen worden van den wijsgeer kerkelijke

die ze

stichtte, terwijl die

richtingen de eeuwen beheerschen.

H e t is

op dien grond onwetenschappelijk, en zoo met de feiten als met de historie i n strijd, zoo men in L u t h e r een soort K a n t of i n Calvijn een soort Spinoza ziet.

D e vaders

dezer kerkelijke richtingen hebben met de stichters dezer wijsgeerige scholen niets gemeen; en zelfs daar waar een Augustinus,

of Thomas, of Calvijn de lijnen voor een

Christelijke

wijsbegeerte trekken, stippelen ze de twee

vaste punten die de richting van elke lijn bepalen zal, altoos naar het voorbeeld der H . Schrift. Is dit nu wel verstaan, dan kan het niet moeilijk vallen, het verschil aan te geven tusschen het standpunt van hen, die de algemeene Schriftformule voldoende keuren, en die anderen die nadruk leggen op hun aanhoorigheid tot eene der groote historische stroomingen, en die deswege i n Frankrijk naar de Roomsche, in Duitschland naar de Luthersche, en ten onzent naar de Gereformeerde beginselen verwijzen. D i t verschil ligt in drieërlei. T e n eerste hierin, dat de voorstanders der algemeene Schriftformule eenheid en samenhang in hun voorstelling missen, en, naar het voorkomt, te hooi en te gras, op den klank van dezen of genen tekst afgaande, zich nu eens een opinie over dit en dan eens een opinie over dat vormen, en zoodoende nooit een rijk ideën-organisme als van een plant voor zich hebben,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Band aan het Woord - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's