Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Band aan het Woord - pagina 5

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Band aan het Woord - pagina 5

Antwoord op de vraag: Hoe is eene Universiteit aan het Woord van God te binden?

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

6

B A N D A A N H E T WOORD.

men eenerzijds dat voor onze stichtingen en vereenigingen de grondslag is te zoeken i n de heilige Schrift, zonder eenige nadere bepaling, en volhoudende anderzijds, dat deze eertijds algemeen gebezigde formule thans onbruikbaar i 5 geworden, en dat stellige voorkeur verdient de engere formule: op den grondslag der Gereformeerde beginselen. Voor de laatste, en tegen de eerste dezer beide formule's wensch ook i k mij hier te verklaren, edoch niet als partijman, doch op louter wetenschappelijke gronden. E n over dit geschilpunt ga i k het betoog voeren, zoowel o m hen, die mijn gevoelen beamen, i n hunne overtuiging te sterken, als o m die mede-belijders van den Heere Jezus Christus, die nog altoos i n de vroegere formule heil zoeken, te waarschuwen voor het gevaar, waaraan ze zichzelven en hun volgelingen blootstellen.

E r heeft zich in den

strijd over dit principiëele punt allengs onwetenschappelijke hartstocht gemengd, het scherpst uitgekomen, toen men ons verweet:

Wij volgen Jezus, gij

Calvijn.

D i e hartstocht nu is misplaatst, en ik laat er mij niet door aansteken. in

W a t ons te dezer zake, over en wfêr,

spanning houdt, is een ingewikkeld vraagstuk, bij

welks juiste oplossing elk belijder van den Christus, j a een iegelijk die G o d vreest, het hoogste belang heeft. Saam

moeten

we

aan die oplossing onze

krachten

beproeven, en we hebben dit te doen i n stillen eerbied voor

Gods majesteit,

en geleid

door een geest van

wederkeerige, broederlijke liefde. Misschien heeft het uw aandacht getrokken, dat i k in de gestelde vraag de u i t d r u k k i n g : woord van God, liet drukken met een kleine w. D i t deed i k met opzet. Ik

wenschte

achter de

H . Schrift tot op

Godzelven

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Band aan het Woord - pagina 5

Bekijk de hele uitgave van woensdag 28 juni 1899

Brochures (TUA) | 39 Pagina's