Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk des H. Geestes - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk des H. Geestes - pagina 15

Leerrede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

Meent niet dat de overtuiging hier in bestaat, dat gij op zekeren tijd en onder zekere omstandigheden, gevoeld hebt, dat uw geweten u beschuldigt van tegen God gezondigd te hebben? al baarde het ook zulk een onrust, dat gij onder den last uwer zonden begon te roepen of er voor zulk een benauwd schepsel als gij zijt, nog r a a d en redding zou zijn te vinden. Toen k w a m u de waarheid voor : „Mijne genade is u genoeg" of „Jezus Christus is in de wereld gekomen om de zondaren zalig te m a k e n " en dat verloste u uit de benauwdheid. Gij n a a m t de toevlucht tot den I i e e r e Jezus, die verloren zondaren roept en dat ging met zooveel blijdschap gepaard, dat gij meent, dat uw ziel gered is geworden. Och, mocht gij verstaan dat naar Math. 18 detijdgeloovige hetzelfde k a n ondervinden en er eeuwig mede omkomt. Mocht het u tot die bede leiden : „Heere leid mij op den. eeuwigen weg!" opdat gij uwe ziel niet langer bedriegt met valsche overleggingen. N u nog is het heden, de dag v a n zaligheid. E n gij bekommerd volk, dat vreest of uwe overtuiging wel de ware is, omdat gij meent niet zoo geleid te zijn als deze ot die van Gods volk, gij die wordt geschud, omdat het bij u niet zoo krachtig is toegegaan als wel bij anderen, laat toch de trap en mate der overtuiging voer u geen maatstaf wezen. L a a t 's Hoeren W o o r d uw toetsteen zijn. De waarheid der overtuiging hangt niet af van de zwaarte, nog van het getal der zonden die wij kennen, ganschelijk niet. Eéne zonde bij ontdekkend licht van ,s Ileeren Geest te kennen, is genoegzaam, om ons verloren zondaar voor God te maken. Neemt in aanmerking hoe zondig uw staat was, toen gij, even als alle menschen van natuur, daar wandoldet op uwe zondige wegen. Zoudt gij niet hebben volhard den weg te blijven bewandelen, die heenvoert naar een eeuwig verderf, zoo God u niet krachtdadig had doen stilstaan op uwen zondigen weg? Zoo Hij u niet had ontdekt aan en overtuigd van uwen verdoem el ij ken staat, zoo Hij zichzelven aan u niet had geopenbaard als een heilig en rechtvaardig God, tegen wien gij, als met dikke verhevene schilden den strijd had aangeboden, zoudt gij ooit naar Hem hebben leeren vragen? E r k e n t die genade u geschonken, maar rust daar niet bij. De Heere, die bij aanvang de waarheid van onzen tekst aan u heeft volbracht, zal u verder leiden. Trouwens die van zonden worden overtuigd, worden ook

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Het werk des H. Geestes - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's