Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 31

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 31

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

ze bijeengekomen zijn, om in de n a u w e E v a n g e l i e w e g t e w a n d e l e n . In dien w e g worden zij tot niet en houden geen z u c h t of t r a a n meer over, C h r i s t u s is h a u alles e r in allen geworden. Levende s t e e n e n hebben h e t Levende F o n d a m e n t noodig van God in Sion gelegd, u i t de o p b o u w i n g op dit F o n d a m e n t vloeit de g e m e e n s c h a p der heiligen. V a n den H e m e l s c h e n Aaron d a a l t de zalving deiheiligen, tot op den k l e i n s t e n onder hen, w a a r d o o r zij e l k a n d e r i n n i g liefhebben en ook beoefenen door e l k a n d e r m e t in- en u i t w e n d i g e gaven te s t e u n e n . J a hoort m e n k l a g e n : W a a r w o r d t in onzen geesteloozen en liefdeloozen tijd die g e m e e n s c h a p gevonden ? L a a t m e t die v r a a g een iegelijk eens tot zichzelf inkeeren of hij een levend l i d m a a t van C h r i s t u s is geworden, of hij de liefde der w a a r h e i d h e e f t aangen o m e n en daardoor onder geen waterlooze wolken kan verkeeren. Be waarheid gaat voor den vrede Zach. 8 : 19 of hij de stok liefelijkheid en zamenbindinge beoefend in de o n d e r h o u d i n g van Gods inzettingen, gelijk ons A v o n d m a a l s f o r m u l i e r ons leert. I s er een strijden s a m e n voor 'tgeloof eenmaal den heiligen overgeleverd. Of m e n voor zichzelven gemeenschap heeft met den Vader ende met Zijnen Zoon Jern Christi 1 J o h . 1 : 1. Daar dit o n t b r e e k t k a n geen geestelijke g e m e e n s c h a p der heiligen geoefend worden. W e l in schijn uit bijt- nden, om eer of vuil gewin, u i t n a t u u r l i j k e oogmerken of dwazen kerkifver. Maar kiijgen zulke m e n s c h e n m o r g e n aan den dag weer ander licht dan w o r d t t e r s t o n d alle g e w a a n d e gemeenschap afgesneden. Dit leert de dagelijkschen ervaring. Ook is het w a a r , d a t de H e e r e tegen Zijn volk in dezen treurvollen tijd eene r e c h t m a t i g e klachte h e e f t : Ik hebbe tegen U, dat gij uwe eerste liefde hebt verlaten. Maar die dragen dit k e n m e r k : Ze w e r p e n de schuld niet op anderen, m a a r zoeken en vinden alle gebrek en onkruid in h a a r eigen t u i n . Dit doet h a a r bij oogenblikken onder w a l g i n g en verfoeiing van zichzelven zoo laag voor God kruipen, ze zijn m e t P a u l u s de v o o r n a a m s t e der zondaren.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's