Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 14

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 14

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Hier aanschouwen zij eenen nieuwen hemel en eene n i e u w e aarde. 6. Haar werk in die Godstad. De oprechten begeeren God te loven in deze Godstad Ps. 118. Daarom is haar vurig ' verlangen, o m m e t Sions grond- en hoeksteen als levende lidmaten m e t Christus haar Hoofd in geloofsvereeniging te leven. Zij v e r w e r p e n al haar eigen werk, hetgeen zij achten als hout, strop en stoppelen om verbrand te worden. Doch goud n.l. de gerechtigheid van Christus; zilver, Gods dierbaar W o o r d , kostelijke steenen, de gedenkstpenen van het w e r k des H. Geestes in hare zielen, daarvan roepen ze u i t : Het is wonderlijk in onze oogen, och HEERE geeft nu heil, och HEERE geeft mi voorspoed. Door deze geloofsvereeniging zoeken zij uit Christus geloof, licht, leven en kracht te ontvangen. Zij zoeken al haar feestoffers te binden aan de hoornen des A l t a a r s opdat het den HEERE aangenaam mocht zijn Open. 8 : 4. Ons voornemen is de eigenschappen en kenmerken dier Evangeliekerk nader te onderzoeken, naar aanleiding der drie vrasen en antwoorden van onze Catechismus, Zondag 21.

De 54e vraag l u i d t : Wat gelooft gij van de heilige Hdgemeene Christelijke Kerk? Die verschillende benam i n g e n eischen een n a u w k e u r i g onderzoek. 1. De naam kerk. Deze naam beteekent in onze f o r m u l i e r e n : dat den HEERE toebehoort. De zone Gods spreekt in Zijne o m w a n d e l i n g op aarde, meer dan ƶOmaal van zijn koningrijk, dat vergaderd w o r d t onder het N . T . uit alle volkeren, z o o w e l kaf als koren, m a a r den uitverkorenen w o r d t in het uur der m i n n e der gerechtigheid Christi toegerekend en het rechtvaardigmakend geloof in hunne harten geplant, door Gods onwederstandelijke en v r i j m a c h t i g e genade. Die zijn inderdaad: de Gemeente des levenden Gods, een pilaar ende vastigheid der waarheid 1. T i m . 3 : 15. 2. Het geloof in die kerk. Dit m o e t duidelijk onder-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 14

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's