Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 34

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 34

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gods Zijnen Vader: daar ligt een deksel op voor allen, die verloren gaan 2 Cor. 4 : 3. Het meerendeel zijn in leer, bidden en wandel kenbaar genoeg, dezulken verleiden het minst, doch anderen uit kracht van opvoeding, onderwijs, omgang met Gods volk of o m tijdelijk gewin gebruiken vele orthodoxe woorden. Daardoor verleiden zij vele eenvoudige zielen, omdat voor een wettisch zaad de grond in alle Adamskinderen bereid en vruchtbaar is. De wetpredikers kunnen met weinig moeite hunne hoorders mede krijgen naar de berg Basan, gelijk de herders hunne schapen naar de hooge bergen Jer. 5 0 : 6 . Sommige koningen onder Israël brachten wel eene uitwendige reformatie tot stand maar de hoogten werden niet weggenomen. De wetprediking verhoogt den mensch, het evangelie wordt alleen aan geestelijk dooden verkondigd. De lichamelijke geneesheeren van onzen tijd zijn ver gevorderd in het opereeren van hunne patiënten, doch de meesten vreezen voor de insnijdingen. De geestelijke medicijnmeesters zijn in het algemeen zeer onkundig om met de Verbondsw e t te kerven en te snijden, o m geen greintje godsdienst, deugd, geloof, of zucht van den ouden A d a m afkomstig in het leven laten. O Geliefden! dit is pijnlijk voor alle menschen. Zij vreezen voor de operatie der Wet. Het is dus geen wonder, dat de wijsheid der wettische schriftgeleerden die hun eigen doodstaat niet hebben leeren kennen, de evangelieprediking eene dwaasheid en een vruchteloozen arbeid noemen, o m aan geestelijk dooden het Evangelie te verkondigen. De H. Geest antwoordt daarop d o o r , Paulus: Zoo heeft het Gode behaagd, door de dwaasheid der prediking zalig te maken, die g e l o o v e n ' 1 Cor. 1. De groote roode draak k o m t tegenwoordig^ met geen brandstapels van vervolging maar wel ' listiger en verleidender. Als een oude slang heeft hij een rivier van dwalingen uit zijn mond geworpen Hij heeft zijne onderdanen gebruikt o m de belijdenis der Dordtsche Synode krachteloos te maken, o m den tuin en ringmuur omver te werpen, eene leervrijheid

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 34

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's