Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 22

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

2tf leugenprofeten. W a t heeft Sion's K o n i n g ernstigg e w a a r s c h u w d tegen de valsche profeten, t e g e n de blinde leidsliede'n en h u u r l i n g e n , die zijn s c h a a p s t a l b i n n e n d r o n g e n en geen liefde tot zijn s c h a p e n h a d d e n , nooit van den H e e r e geroepen, gezonden en geleerd w a r e n om zijn volk te troosten en n a a r h e t h a r t e v a n J e r u z a l e m te spreken. W a t hebben een LODENSTEIJN, W I T S I U S , S C H O R T I N G H u i s e. a, tegen de l e t t e r k n e c h t e n gewaarschuwd. De Zone Gods werd om Zijne prediking h e t m e e s t gehaat' en g e s m a a d door de Schriftgeleerden en Farizeën, die hadden genoeg aan de l e t t e r der w e t en reinigden het b u i t e n s t e van de drinkbekers. De Apostelen hebben in al de g e m e e n t e n den m e e s t e n t e g e n s t a n d ondervonden van w e t t i s c h e predikers. H e t z e l f d e lot valt ook alle volgende leeraren t e n deel, die de geheele vrije r e c h t v a a r d i g m a k e n d e leer des z o n d a a r s verdedigen. Leeraren of leden, die n i e t gelijk A d a m door den H e e r e u i t het W e r k v e r b o n d zijn verdreven, o n t k r o n e n Sions Koning, heimelijk of openbaar, en kronen den in A d a m doodgevallen zondaar. Zij beginnen zelf m e t God, zij bekeeren zichzelf, zij gelooven, verbeteren h u n l e v e n ; dit alles houden ze voor heiligmaking en v r u c h t e n des geloofs. O geliefden dit is een bekoorlijke leer voor h i s t o r i s c h e c h r i s t e n e n . Zij k e n m e r k e n zich doordien zij hooggevoelend zijn en doodelijk g e r u s t leven, zij z o e k e n d e g e b r e k e n op van Gods a r m e volk. Ze k u n n e n w e l s a m e n opgaan in eenen T e m p e l om te bidden, maaier blijft altijd eene onoverkomelijke klove t u s s c h e n het F a r i z e e u w s en Tollenaarsgeslachte. De Tollenaar d u r f t in zijn gebed h e t woord a r m niet g e b r u i k e n en toch k a n hij nooit laag en klein genoeg voor God in h e t stof kruipen, hij heeft geen woorden o m zijn zielsgebrek uit te d: u k k e n , w a a r l i j k de w e t des geloofs l a a t geen g r e i n t j e r o e m in 't leven. R o m . 3 : 2 7 . . II. Daar de s a c r a m e n t e n r e c h t bediend worden, n a a r de instelling Christi. Sions Koning h e e f t aan zijne d i e n s t k n e c h t e n bij zijn h e m e l v a a r t h e t bevel g e g e v e n : Gaat dan henen, onderwijst aïle de volkeren,.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's