Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 25

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 25

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

zonder bruilofskleed van Christus gerechtigheid, alle kwade dienstknechten, die hun talent in de aarde begraven, alle dwaze maagden, m e t hare rechtzinnige lampen van belijdenis, alle kaf en onkruid, die wel in n a a m kinderen des Koningrijks zijn /uitgeworpen in de buitenste duisternis, aldaar zal weeninge zijn en lenersin|| der tanden Matth. 8 : 1 2 . Christus heeft zijn discipelen een exempel gegeven, dat zij de Wet moeten prediken niet om behouden te worden o n e e n ! m a a r om den hemel te sluiten en door de geestelijkheid en uitgebreidheid der W e t aan te toonen, dat het Zalig worden aan hunne zijde onmogelijk is geworden. Dat is afgebeeld door de Cheribum m e t Zijn vlammend lemmer in den Hof van Eden Gen. 3:24. Met datzelfde oogmerk zond de Heere Jezus den rijken Jongeling tot de W e t Matth. 19:26. Alzoo heeft ook de groote Leeraar der Gerechtigheid het Evangelie wel gepredikt aan allen, die Hem hoorden, m a a r niet voor allen. O neen! Hij heeft de inwendige kenmerken en bevindelijke eigenschappen van de levende lidmaten in Zijne prediking duidelijk aan getoond. Voor wien het Evangelie moet geopend worden, leest in Zijn Bergpredicatie: armen van Geeste, die treuren, de zachtmoedigen en die hongeren ende dorsten naar de gerechtigheid enz. Hij zegt niet dat zij zalig zullen worden, o neen zij z;jn reeds zalig in haar hongeren en dorsten. Het zijn blinden, kreupelen, melaatsen, dooven, dooden, armen, vermoeiden en belasten Matth. 5 en 11. Hij heeft tegen de wettische en vormelijke joden gezegd: het Koningrijke Gods en komt niet met uiterlijk gelaat, want ziet het Koningrijke Gods is binnen ulieden Luc. 1 7 : 2 0 en 21. c. Daar de sleutel der kerkelijke t u c h t wordt gebruikt tegen dwaalleeringen en een zondigen wandel. Des Heeren Woord zegt: Tot de Wet, ende tot het getuigenisse, zoo zij niet en spreken na dezen W'oorde het zal zijn, datse geen dageraad zullen hebben Jes. 8 : 2 0 . O vrienden! W a t is het toch verre weg in Nederland! De kerkelijke opperhoofden prijzen en b.eloonen leeraren en .leden die zich aan hun leervrij-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 25

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's