Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk des H. Geestes - pagina 9

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk des H. Geestes - pagina 9

Leerrede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

werd overtuigd van zonde, riep het uit voor den l l e e r e Jer. 3 1 : 1 9 „Zekerlijk, nadat ik bekeerd ben, heb ik berouw gehad, en nadat ik mij zeiven ben bekend gemaakt, heb ik op de heup geklopt; ik ben beschaamd, j a ook schaamrood geworden, omdat ik de smaadheid mijner jeugd gedragen heb." Nu beginnen zij bij goddelijk licht, de zonde als ongerechtigheid te kennen. Zij haten en vlieden nu niet slechts deze en die zonde, maar alle zonden zonder onderscheid, worden begeerig n a a r gelijkvormigheid aan God e n roepen met David: „reinig mij van mijne verborgene afdwalingen!" Zij leeren het godonteerende van de zonde kennen, omdat zij begaan zijn tegen een goedertieren, lankmoedig en weldoend Wezen, j a tegen een heilig en rechtvaardig God en roepen met J e z a j a uit : „ W e e mijner dat ik zoo gezondigd heb." E n dat zij de zonde ontvlieden is niet, zooals dat bij de conscientie-overtuiging plaats heef't, alleen om de straf te ontgaan maar ook om tot genade te komen. Als Gods Geest zaligmakend overtuigt van zonde, dan schreeuwt de ontdekte uit de diepte tot God, ook al ware er geen bel te vreezen of geen hernel te hopen, en er niets meer te verwachten, dan hier in den tijd Gods gunst te genieten. H u n n e vurige zielsbegeerte is, hier voor God te leven, ziels- en lichaamskrachten onverdeeld te besteden in den dienst van God, en kon het zijn, naar alle geboden des Ileeren te leven. Ziedaar G. II., iets gezegd, hoe de Geest des I l e e r e n van zonde overtuigt, en zal diezelfde Geest de wereld ook overtuigen van gerechtigheid? Trachten wij ook dit een oogenblik na te speuren. De gerechtigheid, waarvan Gods Geest de wereld overtuigt, is tweeledig. Zij is de wrekende of strafvorderende gerechtigheid; zij is de borgtochtelijke of verdienende gerechtigheid. Zien we eerst hoe de zondaar van wraakvorderende, daarna, hoe hij van de borgtochtelijke gerechtigheid wordt overtuigd. Wie van de wraakvorderende gerechtigheid wordt overtuigd leert zien, l e dat hij gezondigd heeft togen oen heilig God, die te rein van oogen is, dan dat hij het kwaad zou kunnen aanschouwen. H i j leert daardoor de taal van Nahum grondig verstaan, Nahum 1 : 2 „een wreker is de l l e e r e aan zijne wederpartijdors en Hij behoudt den toorn zijner vijanden," 2C IIem wordt ontdekt dat hij tegen een rechtvaardig God heeft overtreden, hij leert het verdoemelijke van de zonde kennen en neemt een welgevallen

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Het werk des H. Geestes - pagina 9

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's