Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk des H. Geestes - pagina 8

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk des H. Geestes - pagina 8

Leerrede

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

kennen en in ootmoed te omhelzen, alles wat G o d in Zijn "Woord van ons mensclien getuigt, namelijk: dat wij zijn arm, jammerlijk, blind en naakt. Het maakt ons tevens onvatbaar voor de openbaring van den Heere Jezus, zoo als Hij in Gods W o o r d wordt gemaakt, als een getrouwe en gewillige Zaligmaker

bekend

voor

een

verloren zondaar in zichzelven, die volkomentlijk kan zaligmakcn allen die door H e m tot G o d gaan. Y a n dien verloren staat en van do gewilligheid

en b e k w a a m -

heid van Jezus, om zondaren te behouden zal naar 't W o o r d des Ilecren alleen de Geest de wereld overtuigen;

want schoon Paulus

plant en A p o l l o s natmaakt, die arbeid zal onvruchtbaar blijven, zonder de krachtdadige werking des Heiligen Geestes. W e l werkt die Geest door middolen, die onmisbaar zijn, maar de middelen op zichzelven, kunnen geen zondaar overtuigen, omdat wij natuur dood zijn door de misdaden en de zonden

en

wij

van door

A d a m s bondbrcuk, van allo licht en leven zijn beroofd. Z o o als wij uit eene vrouw zijn geboren, leven wij op het

breede

pad

der zonde voort, totdat het des Heeren eigen tijd is om door den Geest te overtuigen van onzen verloren staat. D i e tijd

noemt de

Schrift, do tijd der minne. Is dat zalig oogenblik aangebroken, dan wordt men stil gehouden op het hollend vlak dor zonde. Do maakt

Zijn

Woord

daartoe

Heere

dienstbaar, zoodat men als op hot

Pinksterfeest verlogen uitroept: „Mannon Broeders, wat moeten wij d o e n ? " D e Heilige Geest treft hen in hunne harten. Hij bestraft hen, j a , zo worden zaligmakend overreed van

den

toestand,

waarin

zij geboren zijn. Zij roepen nu met de kerk des Ouden Yerbonds: „Tloero Gij hebt mij overreed en ik ben overreed geworden." worden zij overtuigd, zoowel van de zonden

in A d a m ,

als

Nu van

do dadelijke zonde. W e l wordon niet alle zonden tegelijk ontdokt, maar

God

gewoonlijk

bepaalt, bij

do

waar

Zijn

Geest

van

hoofdzonde, dat kwaad

zonden waarin

overtuigt,

zij 't meeste

leefden. Z o o heet het tot de Samaritaansche: „ g a heen en

roep

uwen man!" tot Saulus van Tarsen: „wat vervolgt gij mij!" terwijl o o k in Zacheus dit duidelijk blijkt. W a c h t e n

wij ons echter te

bepalen, hoe ver, hoe diep die overtuiging gaan moet; maar wij dos te nauwkeuriger,

op

de

natuur

en

de

letten

vruchten

der

overtuiging. D o Tollenaar b. v. slaat op zijn borst onder de ootmoedige bede:

„o

God,

wees

mij

zondaar

genadig!"

Toen

Efraïm

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Het werk des H. Geestes - pagina 8

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's