Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 28

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 28

,,Schoon van gelegenheid, eene vreugde der gansche aarde" : naar aanleiding der 21ste Zondagsafdeeling van den Catechismus

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

lidmaat ben ende eeuwig zal blijven. O Geliefden! Hier k o m t het voor ieder onzer persoonlijk op a a n . Het geestelijk leven n e e m t zijn a a n v a n g uit de vereeniging m e t den l a a t s t e n A d a m of het tweede Verbondshoofd C h r i s t u s . Die is geworden tot eenen levendm a k e n d e n Geest 1 Cor. 1 5 : 4 5 . Doch de e r v a r i n g h e e f t mij geleerd, d a t dit b(j vele oprechte en heilzoekende zielen veel b e k o m m e r n i s en twijfel baart, o m d a t de zaak zoo groot en onbegrijpelijk is, gelijk wij lezen: Uw leven is met Christo verborgen in O ode Coll. 3 : 3 . Tot opheldering diene de volgende l e e r g r o n d e n : 1. In het u u r der m i n n e wordt den u i t v e r k o r e n e n de gerechtigheid van C h r i s t u s toegerekend. Ze worden geheel om niet, als goddeloozen en vijanden g e r e c h t v a a r d i g d R o m . 3 : 4 en 5. Dit is vroeger door mij uitgebreid in mijn w a p e n r u s t i n g pag. 19—24. 2. Daarop volst d a t C h r i s t u s zichzelven op eene v e r b o r g e n e wijze m e t Zijn volk vereenigd door Zijnen H. Geest, de levenswortel dus geloofs in h a a r p l a n t en het onsterfelijk leven mededeelt, gelijk de w i j n s t o k de l e v e n s s a p p t n aan de r a n k e n . C h r i s t u s is alzoo de levensfontein van Zijn volk Ps. 3 6 : 1 0 . 3. Uit deze geloofsvereeniging vloeit de levende geloofswerkzaamheid voort. Gelijk alle m e n s c h e n in Adam sterven, spoedig of l a n g z a a m , z a c h t of b e n a u w d , alzoo sterven C h r i s t u s levende l i d m a t e n aan de zonden, w a n t het is onmogelijk, d;e C h r i s t u s door h e t geloof zijn ingeplant hoe zullen zij nog in de zonde leven't Rom. 6 : 2 . P a u l u s z e g t : ik sterf alle dagen n.]. aan al zijn eigen godsdienst, goede v o o r n e m e n s , eigenliefde, eigen geloof, o j a Z[) m o e t e n allen duizend pijnlijke docden sterven. 4. De levende l i d m a t e n worden vereenigd door h e t geloove m e t C h r i s t u s ; Zij a a n s c h o u w e n H e m door de traliën van Zijn woord, beloften en i n z e t t i n g e n in Zijne volheid, g e p a s t h e i d en dierbaarheid, w a a r o p zij zalitr n a a r Hem hongeren en dorsten. W a n t alles buiten Hem is te kort en te s m a l , ze begeeren H e m geheel en al, gelijk Israël het geheele P a a s c h l a m

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's

Het koningrijk der hemelen, of: De kerk des N. Testaments - pagina 28

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 52 Pagina's