Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het werk des H. Geestes - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het werk des H. Geestes - pagina 18

Leerrede

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

kunnen genieten, ook als zij de zonde dienen, alsof de heilige Yerbonds-God zicli met de zonde zou kunnen vereenigen; maar dat is een goddelooze leugen. H e t geloofsleven op en in de trouw van een onveranderlijk Yerbonds-God, ook in donkere wegen, is naar Gods eeuwig onveranderlijk woord, een hartreinigend en zielszaligend geloofsleven. Mocht gij er meer naar staan, om op te wassen in de genade en in de kennis van den Heere Jezus Christus door den Heiligen Geest. E n gij, meer bevestigd volk, die niet alleen van zonden en gerechtigheid, maar ook van oordeel zijt overtuigd geworden door den Heiligen Geest, die u datzelfde oordeel door de zonden had •waardig gemaakt, om als een slaaf des duivels in eeuwige duisternis gestort te worden, maar door Gods eeuwige liefde in Christus Jezus, en om het eeuwig offer van Zijn geliefden Zoon, zijt vrijgesproken van dat vonnis en uit des satans macht g e t r o k k e n zijt. O, mocht de liefde des Yaders, de liefde des Zoons en de liefde des Geestes, u dringen tot wederliefde. Mocht gij uwe roeping verstaan en aan het doel Gods met uwe zaligmaking, hier en eeuwig beoogd, beantwoorden, opdat gij moogt wandelen waardiglijk der roeping waarmede gij geroepen zijt, door zijne deugden te verkondigen en te leven in de zalige vereeniging met Hem die gezegd heeft: „die in Mij blijft en I k in hem die draagt veel vrucht." Dan zult gij zonde en wereld verloochenen en uwe hemelsche roeping betrachten, zonder te rusten in vroegere bevindingen, waarin vele kinderen Gods, in deze donkere dagen, hun leven in zoeken, maar niet kunnen vinden. I n de beschouwing van het leven is immers geen le" ven te vinden? Maar het leven te zoeken in Hem die het leven is, k a n alleen een Godverheerlijkend, een zielszaligend leven zijn. Met ziel en lichaam als Gods heiligdom, den Drieëenigen God te verheerlijken, is het beginsel van 't hemelwerk, hetwelk in de eindelooze eeuwigheid uw werk zal zijn en blijven, met de ganseke uitverkorene kerk. Zingt dan hier, onder hoeveel gebrek ook, uwe hozanna's, onder opzien tot H e m , in wiens voorbede gij veraangenaamd wordt, vrijmoedig op, straks wordt uw gebrekkig werk verwisseld met volmaakte halleluja's AMEN.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Het werk des H. Geestes - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van maandag 1 januari 1900

Brochures (TUA) | 20 Pagina's