Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Misverstand of opzet? - pagina 23

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Misverstand of opzet? - pagina 23

naar aanleiding van de brochure "Politieke samenwerking"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

24 „straffingen h e b b e n zij v e r s m a a d ; zoo zullen zij eten van de „ v r u c h t v a n hunnen w e g en zich v e r z a d i g e n m e t hunne raads l a g e n , w a n t de a f k e e r i n g der slechten (eenvoudigen) zal hen „ d o o d e n en de v o o r s p o e d der zotten zal hen v e r d e r v e n . Maar „ d i e naar M i j h o o r t ,

zal z e k e r wonen en hij zal gerust zijn

„ v a n de v r e e z e des k w a a d s . " (Spr. i : 2 4 — 3 3 ) .

Een getuigenis der Schrift aangaande de roeping der Overheid. W a a r o m w o r d e n de heidenen en b e d e n k e n de v o l k e n ijdelheid?

De

koningen

d e r a a r d e stellen zich o p en de vorsten

b e r a a d s l a g e n te z a m e n t e g e n den H e e r e en tegen Zijnen Gezalfde z e g g e n d e : L a a t ons hunne b a n d e n verscheuren en hunne t o u w e n v a n ons werpen. Die

in

bespotten.

den Dan

hemel zal

woont,

Hij

zal l a c h e n , de H e e r e zal hen

tot hen s p r e k e n in zijnen toorn en

in Z i j n e g r i m m i g h e i d zal H i j hen v e r s c h r i k k e n . Ik

toch

h e b mijnen K o n i n g g e z a l f d o v e r Z i o n ,

den berg

m i j n e r heiligheid. I k zal v a n h e t besluit v e r h a l e n : de Heere heeft tot

m i j g e z e g d : „ G i j zijt mijn Z o o n , h e d e n h e b Ik u

g e g e n e r e e r d . E i s c h v a n M i j en I k zal de heidenen g e v e n tot uw erfdeel en de einden der a a r d e tot u w e bezitting. G i j zult hen verpletteren m e t eenen ijzeren s c e p t e r ; g i j zult hen in s t u k k e n slaan als een p o t t e n b a k k e r s v a t .

N u d a n , gij

k o n i n g e n ! handelt v e r s t a n d i g l i j k , laat u t u c h t i g e n , g i j rechters der

aarde!

Dient

den

Heere

met

vreeze

en v e r h e u g t u met beving.

K u s t den Z o o n o p d a t H i j niet toorne en g i j o p den w e g verg a a t w a n n e e r zijn toorn m a a r een w e i n i g zou W e l g e l u k z a l i g zijn a l l e n , die op H e m

ontbranden.

betrouwen.

Psalm 2 (vergel. H a n d . 4 vs. 25 verv.).

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Misverstand of opzet? - pagina 23

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's