Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Niet bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Niet bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen - pagina 10

Een voorstel aan voorgangers en leden der Nederl. Herv. Gemeente

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

10 beide overtuigingen (*) sluiten elkander uit. De ernstige „moderne" mag voor den zuiveren godsdienst den z. i. onwaren historischen vorm waarin de „orthodoxen" hem beknellen, niet onverschillig achten, en vindt ook de „orthodoxen" meestal z e d e 1 ij k-verkeerd; en wederkeerig oordeelt de zachtmoedige, maar ernstige „orthodoxe" over den „moderne" evenzoo (**). Elke poging om beiden bij e l k a a r t e h o u d e n , om hen naast elkander in de Kerk te doen leven bij wederzijdsche erkenning van gelijk recht des anderen, strijdt dus tegen de waardigheid van beiden. Men ziet dit duidelijk zoodra men afziet van de praktijk, die door duizend omstandigheden de werking der overtuigingen onzeker maakt, om den blik tot het G e h e e l der Kerk en tot den gang der historie te verheffen. Dan ziet men hoe, terwijl de individuen om allerlei redenen met elkaar in vrede leven, de groote groepen in het volksleven om dit verschil van overtuiging ten bloede toe strijden. Daarom is onze bede tot onze „orthodoxe" en „moderne" broeders, dat wij n i e t l a n g e r t r a c h t e n bij e l k a n d e r t e h o u d e n , m a a r - b e g i n n e n m o g e n uit den g r o n d op te b o u w e n . Hoe zal dit kunnen geschieden? Niet door pogingen om allen tevreden te stellen: die werken en voeden slechts verzwakking en wrevel. Maar door het geschil oprecht als onvereffenbaar te erkennen, (*) N a t u u r l i j k h i e r s l e c h t s i n h o o f d t r e k k e n a a n g e g e v e n , z o n d e r op de v e l e s c h a k e e r i n g e n te l e t t e n . (**) H e t p e r s o o n l i j k v e r k e e r der i n d i v i d u e n m e t e l k a n d e r l o v e r t vele

uitzonderingen.

Maar

over

het

geheel

ziet inen i n

de

„ o r t h o d o x e " d a g b l a d e n de „ m o d e r n e n " als l i c h t z i n n i g , h e t h e i l i g e v e r a c h t e n d , g o d d e l o o s — e n i n de „ m o d e r n e " de „ o r t h o d o x e n " als o n v e r d r a a g z a a m , h e e r s c h z u c h t i g , o n k u n d i g , h o o g m o e d i g of g e v e i n s d voorgesteld.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Niet bij elkander houden, maar uit den grond opbouwen - pagina 10

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 16 Pagina's