Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Misverstand of opzet? - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Misverstand of opzet? - pagina 17

naar aanleiding van de brochure "Politieke samenwerking"

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

i8 die

zegt:

„de

bemoeiing

vader

heeft

zich

van

alle

rechtstreeksche

m e t d e g e e s t e l i j k e o n t w i k k e l i n g van zijn gezin te

onthouden." G e t u i g e n niet S c h r i f t en G e s c h i e d e n i s l u i d e : „ d a t o mensch, o v o l k is u w heil, dat is u w w e l v a a r t , u w leven en uw v r e d e " w a a r o m dan tegen dit a r t i k e l uitgevaren ? Wil

dan

art.

36

maar

aanstonds

gereed

staan met om

't leven b r e n g e n of uitbannen ? Werpt

d a n de G e s c h i e d e n i s g e e n licht o v e r de v e r k l a r i n g

dezer w o o r d e n ? B o v e n d i e n er w o r d t niet g e z e g d : „uit te roeien alle afgoden-

dienaars en aanhangers van valsehen godsdienst," goderij en valsehen godsdienst."

maar ^af-

E n al is het w a a r dat de a f g o d e r i j in personen hare d r a g e r s vindt,

maakt

het

dan

geen

verschil

als

men

s p r e e k t van

a f g o d e r i j of v a n a f g o d e n d i e n a a r ? Is er g e e n verschil tusschen ziekte van

en

den

zieke?

Is de strijd t e g e n den z i e k e ? M a g de leus

geneeskundige

„de

ziekte

uitgeroeid,

de

patiënt

b e h o u d e n " u i t g e l e g d w o r d e n als w a r e de leus „ d e z i e k e uitgeroeid" ? D e b e d o e l i n g is niet dat de O v e r h e i d o p v l e e s c h e l i j k e wijze te

werk

ga,

te v u u r

en te z w a a r d v e r d e l g e , w a t niet aan-

stonds aan h a a r v o o r s c h r i f t b e a n t w o o r d t , m a a r dat zij d a t g e n e w a t in tijdelijk en g e e s t e l i j k o p z i c h t v e r d e r f e l i j k is v o o r hare o n d e r d a n e n , w e r e en z o o m o g e l i j k En

kan

dit

bij h a r d n e k k i g e

en

uitroeie. moedwillige

handhaving

v a n stellingen w e l k e u i t d r u k k e l i j k de o n d e r m i j n i n g van godsdienst dat

en m a a t s c h a p p i j b e o o g e n , niet anders g e s c h i e d e n dan

de

hand

g e l e g d w o r d e o p de o p e n b a r e d r a g e r s en ver-

spreiders dier leeringen, dan heeft de O v e r h e i d , als dienaresse G o d s , niet te meenen dat zij de h a a r g e s t e l d e g r e n z e n overschrijdt , w a n n e e r zij in z u l k e g e v a l l e n rechtstreeks handelend optreedt.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Misverstand of opzet? - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's