Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Misverstand of opzet? - pagina 22

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Misverstand of opzet? - pagina 22

naar aanleiding van de brochure "Politieke samenwerking"

5 minuten leestijd Arcering uitzetten

23 bouwen?"

Niemand,

wie

ook,

meene dat er o n t k o m i n g zal

zijn aan de v e r w o e s t i n g o p eene andere w i j z e dan ons CHRISTUS leert in de w o o r d e n : „ E e n iegelijk d a n , die deze mijne w o o r „den

hoort en dezelve d o e t , dien zal Ik v e r g e l i j k e n bij een

„voorzichtig

man,

die

zijn huis o p eene steenrots g e b o u w d

„heeft. E n er is s l a g r e g e n n c d e r g e v a l l e n en de w a t e r s t r o o m e n „zijn g e k o m e n

en de w i n d e n h e b b e n g e w a a i d en zijn t e g e n

„hetzelve huis a a n g e v a l l e n en het is niet g e v a l l e n , w a n t het „ w a s op de steenrots g e g r o n d . „ E n een iegelijk die d e z e m i j n e w o o r d e n h o o r t en d e z e l v e „niet d o e t , die zal bij eenen d w a z e n m a n v e r g e l e k e n w o r d e n , „die

zijn huis o p het zand g e b o u w d h e e f t ; en de s l a g r e g e n

„is nedergevallen

en

de w a t e r s t r o o m e n zijn g e k o m e n en de

„winden h e b b e n g e w a a i d en zijn t e g e n h e t z e l v e huis a a n g e s l a g e n „en het is g e v a l l e n en zijn val w a s g r o o t . " (Matth. 7 : 2 4 — 2 7 ) . Alles

samenvattend,

roepen w i j een i e g e l i j k t o e ,

ook z i j : neem d a a r o m ter h a r t e de v e r m a n i n g , dergang,

maar

uw

Opperste W i j s h e i d : „zal

mijnen

Geest

leven b e d o e l e n d e , de v e r m a n i n g v a n de „Keert ulieden

„mijne w o o r d e n u b e k e n d „Dewijl

ik

wie hij

niet u w on-

geroepen

u tot mijne b e s t r a f f i n g ; z i e t ,

Ik

o v e r v l o e d i g l i j k uitstorten; Ik zal maken.

heb

en

gijlieden

geweigerd

hebt;

„mijne hand u i t g e s t r e k t h e b en er niemand w a s , die o p m e r k t e ; „en gij

al

„gewild

hebt;

mijnen

raad v e r w o r p e n en mijne bestraffing niet

z o o zal

I k o o k in ulicder v e r d e r f l a c h e n ,

Ik

„zal s p o t t e n , w a n n e e r u w e v r e e z e k o m t . W a n n e e r u w e v r e e z e „komt gelijk

eene

verwoesting

en

uw

v e r d e r f a a n k o m t als

„een w e r v e l w i n d ; w a n n e e r u b e n a u w d h e i d en a n g s t o v e r k o m t ; „dan zullen zij tot mij r o e p e n , m a a r ik zal niet a n t w o o r d e n ; „zij

zullen

„daarom

Mij v r o e g z o e k e n , m a a r zullen Mij niet v i n d e n :

dat zij de w e t e n s c h a p g e h a a t h e b b e n en de v r e e z e

„des Heeren niet h e b b e n „Zij

hebben

in

mijnen

verkoren. raad

niet b e w i l l i g d , al mijne be-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Misverstand of opzet? - pagina 22

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's