Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Misverstand of opzet? - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Misverstand of opzet? - pagina 6

naar aanleiding van de brochure "Politieke samenwerking"

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

7 Men weet dat dit P r o g r a m aangeeft welke de grondbeginselen zijn van g e n o e m d e partij, wat deze leert aangaande de verschillende aangelegenheden w a a r m e d e de politiek te doen heeft, welk

doel zij zich v o o r s t e l t , alsook w e l k e gedragslijn

in onderscheidene omstandigheden te volgen zij. In

de

brochure

Polit.

Samenw.

wordt op

blz. 9 op dit

Program gewezen. Dat

nu

in

art.

4 van

genoemd

Program,

Gods

Naam

ijdelijk wordt g e b r u i k t , blijkt duidelijk als wij letten o p het verband

tusschen

het

begin

en op hetgeen

onder c w o r d t

gezegd. Het partij)

begin

luidt:

is

dienaresse

als

niet-godsdienstlooze Gods

„de

overheid

zoo

leert ze (de antirev.

in

eene

Christelijke

gehouden

tot

Gods,

natie

en

verheerlijking

dus van

Naam.

Deze dingen Gods,

uitdrukking worden 2.

behoeft geene

hier

gezegd:

i.

nadere v e r k l a r i n g ; t w e e de Overheid is dienaresse

dat zij als dienaresse G o d s g e h o u d e n is tot ver-

heerlijking

van

heeft naar

den wil desgenen in wiens dienst hij is, zoo ook

de

Overheid.

Gods

N a a m . E v e n a l s elk dienaar te v r a g e n

Z i j heeft tot roeping te w a k e n tegen de ont-

heiliging van G o d s N a a m , wat beteekent anders de uitdrukking „ g e h o u d e n tot verheerlijking van G o d s

verband,

V e r d e r volgt het diensvolgens". Overheid van

Gods

Dat

wil

toch

Naam?"

met de w o o r d e n : „en

eenvoudig

zeggen:

behoort

omdat

de

als dienaresse G o d s g e h o u d e n is tot v e r h e e r l i j k i n g Naam,

heeft

zij zich zoo te g e d r a g e n als nader

aangegeven wordt, onder a, b en c. Wat

wordt

nu onder c g e z e g d ?

en godsdienstige schillig zij,

ivelke

vereenigingen hunne

te behandelen

Valt

nu

denkwijze

op voet van

„alle

kerkgenootschappen

en voorts alle burgers

onver-

aangaande

dingen

de eeuwige

gelijkheid."

niet een ieder op dat hier eene v r e e m d e g e v o l g -

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's

Misverstand of opzet? - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 29 Pagina's