Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De arbeid van "Filippus" in betrekking tot het Genadeverbond - pagina 25

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De arbeid van "Filippus" in betrekking tot het Genadeverbond - pagina 25

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

29 de Gemeente doen zeggen: „ W i j bidden U, door Uwe grondelooze barmhartigheid, dat gij deze kinderen door uwen Heiligen Geest Uwen Zoon Jezus Christus wilt i n l i j v e n ? Dat hetgeen thans aangenomen, in 't formulier gevraagd en volgens het formulier bekend is, met hetgeen hier gebeden wordt, hoe schijnbaar onbegrijpelijk ook, toch nog niet in strijd met het Woord Gods is, blijkt 'ons, wanneer wij met aandacht stilstaan bij de meest krasse uitdrukking, die wij in Gods Woord in betrekking tot de zaak, die ons bezig houdt, aantreffen, en wel in Hand. 22 : 16, waarAnanias tot Paulus z e g t : „Sta op, laat u doopen en uwe zonden afwasschen." Immers, wij gelooven, dat God op den weg naar Damaskus op Paulus, dus niet slechts bij, maar ook vóór den doop, in genade heeft neergezien, en dat hij dientengevolge het onvergetelijke, veelzeggende woord heeft gesproken: „Heere, wat wilt Gij, dat ik doen z a l ? ' Meer n o g : het blijkt dat Ananias, die hem doopen moest en die tot hem z e i d e : Laat u doopen en uwe zonden afwasschen, als uit Gods eigen mond had vernomen, dat de Heere Paulus was „verschenen op den weg," alsmede, dat hij „een uitverkoren vat was," maar dat hem nog veel „getoond" en hij nog „met den H e i ligen Geest vervuld" moest worden. (Hand. 9 : 13—17.) Als een „broeder" sprak Ananias dan ook hem reeds voor zijn doop aan. (Hand. 22 : 13). Ananias heeft dus Paulus eerst gedoopt, toen hij, de wonderen der genade aan hem verheerlijkt, gehoord en gezien had. Ja ook gezien, want de oogen zijn hem voor den doop geopend geworden, 't Is daarom de vraag maar: hoe moeten wij dan toch de woorden verstaan en verklaren: „Laat u doopen e n u w e z o n d e n a f w a s s c h e n ? " 't Geloof toch gaat, naar den eisch van het Woord aan den doop vooraf; want de doop veronderstelt de aan-

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De arbeid van

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 28 Pagina's