Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

De arbeid van "Filippus" in betrekking tot het Genadeverbond - pagina 26

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

De arbeid van "Filippus" in betrekking tot het Genadeverbond - pagina 26

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

30 wezigheid van het geloof, en door het geloof woont Christus in het hart, worden wij Christus ingelijfd, zijn wij in Christus geheiligd en hebben wij deel aan de vergeving der zonden. Onze Randteekenaren teekenen dan ook het volgende aan bij de woorden: „ E n uwe zonden afwasschen," dat is, tot een teeken en verzegeling, dat uwe zonden, door het bloed en den Geest van Christus afgewasschen zijn; eene wijze van spreken, die in de Heilige Schrift dikwijls gebruikt wordt; zie Mare. 1 : 4 ; Ef. 5 : 2 6 ; hetwelk nader verklaard wordt Matth. 3 : 1 1 ; 1 Petr. 3 ; 2 1 1 Joh. 1 : 7." Tot zoover onze

Randteekenaren.

Henri en Starcke zeggen bij het aanhalen dezer w o o r den : „Dat is, ontvang den troost van de vergiffenis uwer zonden." Johannes Plevier spreekt dien overeenkomstig; het luidt: „Laat mij u in Zijnen Naam indompelen, gelijk volgens Zijne instelling aan alle Zijne geloovige discipelen geschiedt, tot een openbaar zegel-teeken van de afwassching hunner zonden, de vergeving en heiligmaking van dezelve door Zijn bloed en Geest." Yerklaren wij nu de bede, inzake het inlijveu onzer kinderen in onzen Heere Jezus Christus, in denzelfden geest, namelijk, dat door Gods genade dooide ouders moet en mag geloofd worden, dat zij „in. Christus ingelijfd zijn," en dat deze doop hun en hunnenkinderen bij het opwassen door Gods grondelooze barmhartigheid, tot troost ja tot een zegel-teeken hiervan moge wezen, alsmede, dat in den weg van onderwijs en opvoeding, dit meer en meer het voorrecht onzer kinderen moge zijn; ziet, dan valt alle schijnbaar verschil tusschen het gebed, do afgelegde bekentenis voor den doop en de dankzegging na den doop geheel weg; ja dan nemen wij naar het oordeel der liefde aan, totdat het tegendeel blijkt, voor en bij en na den doop, dat

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 28 Pagina's

De arbeid van

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 1 januari 1901

Brochures (TUA) | 28 Pagina's