Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heil en zegen - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heil en zegen - pagina 15

Feestrede over Psalm 3 vs. 9, bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op den 7 Februari 1901, uitgesproken in de Martinikerk te Groningen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

15 II. •„Het h e i l i s d e s H e e r e n ! " — zoo getuigt David, nadat de Heere hem verhoord heeft van den berg Zijner heiligheid en te midden van zijn lijden zóó heeft getroost, dat zijne ziel stil werd tot God en hij zich rustig kon nederleggen en slapen, verzekerd van de hulp des Heeren, gelijk wij lezen in dezen 3en Psalm vs. 4 : „ G i j , H e e r e , z ij t e e n s c h i l d v o q j m ij, m i j n e e e r e n D i e m i j n h o o f d o p h e f t . " Ys. 6 en 7: „ I k l a g n e d e r e n s l i e p ; ik o n t w a a k t e , w a n t de H e e r e o n d e r s t e u n d e mij; ik zal n i e t vreezen v o o r t i e n d u i z e n d e n des v o l k s , die z i c h r o n d o m t e g e n mij z e t t e n . " Ja, ofschoon de vijanden hem nog vervolgen en benauwen, zoodat hij roept: „ S t a o p , o H e e r e ! v e r l o s m i j m i j n G o d ! " — zoo is hij toch van het heil gewis; hij heeft eenen vasten grond voor de verhooring van zijn noodgeschrei, - immers hij noemt den Heere zijnen God, gelijk ook elders den God zijns heils, en tegen al zijne vijanden in zegt hij tot zijnen God: „ V e r l o s mij, w a n t Gij hebt al m i j n e v i j a n d e n o p h e t k i n n e b a k k e n g e s l a g e n , de tand e n d e r g o d d e l o o z e n hebt Gij v e r b r o k e n ! " — En de koning verblijdt zich over dat heil des Heeren — niet slechts voor zichzelven, maar bovenal, omdat des Heeren eer is gehandhaafd, omdat Zijn Woord is gebleken waarachtig te zijn; — hij verblijdt zich voor al dat arme volk, dat door hem, den gezalfde des Heeren', het heil des Heeren verwachtte en nu in zijne verwachting niet beschaamd wordt, niet overgegeven wordt aan het geweld der vijanden, maar het heil des Heeren zal ervaren; daarom wendt David zich met een blij en dankbaar hart tot den Heere, roemende Zijne ontferming en trouw: „ U w z e g e n i s over Uw v o l k ! " David is hierin een voorbeeld van onzen Heere Jezus Christus, Die Zich te midden van Zijn lijden in den geest verheugde over het heil des Heeren, waardoor de Naam des Yaders zoude worden verheerlijkt en alle ellendigen en

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Heil en zegen - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's