Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heil en zegen - pagina 17

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heil en zegen - pagina 17

Feestrede over Psalm 3 vs. 9, bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op den 7 Februari 1901, uitgesproken in de Martinikerk te Groningen

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

1? dienstigheid en rechtzinnigheid, alsof God nog eenigermate aan ons gebonden ware. Veeleer bekennen wij dan van onszelven, dat wij vervloekte zondaars zijn, die niets dan den eeuwigen dood verdiend hebben, een niet-volk, maar wij roemen de vrije verkiezing Gods, Die vijanden gemaakt heeft tot Zijne vrienden en tot blijde onderdanen van den Koning der gerechtigheid en des vredes. Door de regeering van dezen Koning is een volk, dat anders een buit des duivels en der helle was, voor eeuwig gered en behouden, verlost van eiken vloek en gezegend met alle geestelijke en tijdelijke zegeningen. Door de prediking van het Evangelie wordt de zegen, waarmede de Heere Christus Zijne discipelen zegende bij Zijne hemelvaart, gebracht tot aan de einden der aarde, en in de kracht des Heiligen Geestes werkt deze zegen wonderen ; — door dezen zegen wordt den Heere Christus Zijn volk toegebracht en vergaderd uit alle volkeren, uit alle standen en rangen der wereld, — Zijne Gemeente, die Hij Zich verkoren heeft tot Zijne bruid en trouw verzorgt gelijk een man zijne vrouw, die Hem aanhangt, Zijnen Naam aanroept en ook ervaart de waarheid van des Heeren beloftenis: „het z a l z i j n , d a t een i e g e l i j k , d i e d e n N a a m des H e e r e n zal a a n r o e p e n , zal z a l i g w o r d e n . " Dat zal ook het Koninklijk Bruidspaar ervaren, waar Het door den zegen des Heeren ook heden in 't midden der Gemeente den Naam des Heeren aanroept, — dien Naam, Die ook aan dat Bruidspaar is bekend gemaakt in het Woord der Heilige Schrift, en de zegen, waarmede onze Koningin en Haar Gemaal gezegend worden. komt ten goede van Haar land en volk, ten goede van het volk des Heeren, dat de Heere nog in deze landen heeft doen overblijven, dat Hij Zich ook nog in deze dagen van afval behoudt en behouden zal onder de prediking van Zijn Woord. Voor de vrije prediking en belijdenis van het Woord Gods hebben de Vorsten en Vorstinnen uit het huis van Oranje van ouds geleden en gestreden; Zij hebben daarvoor Hun goed en bloed opgeofferd, — Zij hebben liefde betoond,

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Heil en zegen - pagina 17

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's