Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heil en zegen - pagina 18

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heil en zegen - pagina 18

Feestrede over Psalm 3 vs. 9, bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op den 7 Februari 1901, uitgesproken in de Martinikerk te Groningen

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

18 waarachtige liefde voor de eer van den Naam des Heereil en voor des Heeren arm volk, en Zij zijn gezegend met dat volk, ontvangende de zaligmakende kennis van den Naam des Heeren, den troost van de vergeving der zonden en van de genade Gods in Christus. Zij zijn toegerust met wijsheid en groote bekwaamheid, begiftigd met rijkdom en eere — en wat Zij aan tijdelijke goederen uit Gods hand ontvingen, hebben de Oranjevorsten steeds aangewend ten goede van al wat nooddruftig en hulpbehoevend was. Heeft niet ook reeds onze Koningin getoond een Koninklijk hart te hebben als Hare Vaderen, waar zij ten spijt van machtiger vorsten, een oorlogsschip ter beschikking stelde van den grijzen President der onderdrukte ZuidAfrikaansche Republiek voor Diens overkomst naar Nederland? En wij vertrouwen, dat de liefde voor noodlijdenden ook vervult het gemoed van den Prins-Gemaal, Die in degelijken eenvoud is opgevoed, Die vanwege zijn moed en vastberadenheid geprezen wordt, en Wiens vader nog kort voor zijnen dood zijn leven waagde voor zijne door brand geteisterde en bedreigde onderdanen. „ U w z e g e n i s o v e r U w v o l k " — met het oog op dien zegen verheugen wij ons over den zegen , die op het Koninklijk Echtpaar heden wordt gelegd, terwijl onze hoop is op God, dat Hij den zegen zal vermeerderen over onze Koningin en Haren Gemaal, den Prins der Nederlanden, zoodat Zij beide in waarheid bij den Heerê aanhouden, met den Heere worstelen om Zijnen zegen voor Zichzelven, voor Elkander, voor Hun land en volk en het ervaren wat de zegen vermag van H e m , Die barmhartigheid doet aan duizenden, die Hem liefhebben en Zijne geboden bewaren, — de zegen van H e m , Die gehoord heeft de bede van den stervenden Prins Willem I : „O God, ontferm U oyer mij en over Uw arm v o l k ! " „ U w z e g e n is o v e r U w v o l k " — dit woord is niet twijfelachtig, maar gewis, en die zegen overwint eiken vloek, die tegen des Heeren volk wordt uitgesproken. Of dan ook Simeï David vloekt en met steenen werpt — en

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Heil en zegen - pagina 18

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's