Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heil en zegen - pagina 13

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heil en zegen - pagina 13

Feestrede over Psalm 3 vs. 9, bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op den 7 Februari 1901, uitgesproken in de Martinikerk te Groningen

3 minuten leestijd Arcering uitzetten

13 door eigen werken wilde rechtvaardig worden, heeft den Christus verworpen, en het heeft de rechtvaardigheid niet verkregen, maar is verworpen door het oordeel 'des Heeren, ofschoon het verkoren was uit alle volkeren en bovenmate beweldadigd met voorrechten, die de andere volkeren misten; — daarentegen de heidenen, die de rechtvaardigheid niet zochten, hebben de rechtvaardigheid verkregen, door het geloof alleen, — want het heil is niet desgenen, die wil, noch desgenen, die loopt, maar des ontfermenden Gods. Hij doet al wat Hem behaagt. En dit geldt niet alleen ten opzichte van de eeuwige zaligheid, maar in alle omstandigheden dezes levens. „De H e e r e m a a k t a r m en m a a k t r i j k ; Hij v e r n e d e r t , o o k v e r h o o g t Hij. D e n g e r i n g e r i c h t Hij o p u i t h e t s t o f e n d o e t h e m z i t t e n bij d e p r i n s e n , bij d e p r i n s e n Z i j n s volks. E n d e o n v r u c h t b a r e d o e t Hij w o n e n m e t een h u i s g e z i n , eene blijde m o e d e r van kinderen." I l a l e l u j a h , l o o f t den H e e r e ! „ H e t h e i l i s d e s H e e r e n . " - Is dit niet gebleken inzonderheid ook. in de geschiedenis van Nederland en van zijn vorstenhuis Oranje? Hoe dikwerf is Nederland gekomen tot aan den rand van den afgrond, omdat het des Heeren Woord verwierp en den God onzer vaderen verliet, waarmede dan ook steeds gepaard ging miskenning en verguizing van het huis Oranje, waardoor God Nederland als vrijen staat heeft gegrondvest en steeds zoo rijk heeft gezegend! Maar wanneer het dan uit scheen te zijn met Nederlands vrijheid en volksbestaan, wanneer de vijanden het land geheel of bijna geheel overmeesterd hadden, de Heere beschikte wederom redding en heil, en wel — door eenen Prins van Oranje, — niet als ware de Heere aan Oranje gebonden, maar omdat Hij Nederland aan Oranje heeft gebonden , en Hij dien band in stand wilde houden. Dat heeft Hij ook nog in het laatst der vorige eeuw betoond, waar Hij, na het wegsterven van alle prinsen van Oranje, aan wijlen onzen grijzen Koning Willen III nog een kind, nog

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Heil en zegen - pagina 13

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's