Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Heil en zegen - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Heil en zegen - pagina 19

Feestrede over Psalm 3 vs. 9, bij gelegenheid van het huwelijk van Hare Majesteit Koningin Wilhelmina der Nederlanden op den 7 Februari 1901, uitgesproken in de Martinikerk te Groningen

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

19 David het bekent: „de Heere heeft het hem geboden" — de Heere verandert den vloek in zegen; met den zegen des Heeren komt 's Heeren volk door allen nood, door eiken dood henen, — krachtens dien zegen zijn de gezegenden des Heeren in Gods oogen goed, en het moet hun goed gaan, omdat de Heere met hen is. Zoo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Waar God Zijne Genade wil verheerlijken, wie zal het Hem beletten? Krachtens den zegen des Heeren hebben wij toegang tot het paleis van onzen Koning, tot Zijn binnenste Kabinet; krachtens Zijnen zegen mogen wij ontsluiten Zijne schatten, om daaruit te nemen genade voor genade en koninklijk daaruit mede te deelen aan al wat arm en behoeftig is. Als priesters mogen wij naderen tot den Troon der Genade door dien grooten Hoogepriester, Die met het bloed Zijner offerande is ingegaan in het binnenste heiligdom en ons den zegen verworven heeft. Daarom dan — geliefde Gemeente — gij allen, die den zegen des Heeren kent en liefhebt, — gij allen, die op den Heere hoopt en Zijn heil verbeidt, laat ons aanhouden voor onze Koningin en Haren Koninklijken Gemaal niet alleen heden, maar ook morgen en voortaan geduriglijk, want de Souvereine God, Die over het heil beschikt, is een Ontfermer, Die Zijn volk zegent en ons hoort, waar wij tot Hem roepen. „ H e t h e i l is des H e e r e n — U w z e g e n is o v e r U w v o l k " — S e l a , zoo luidt het slotwoord van onzen tekst, en dit woord klinkt ons hier tegen als het „ A m e n " des Geestes, Die het betuigt aan het hart van allen, die leerden bidden: „Voorwaar, Ik zeg u : uw gebed is veel zekerder verhoord, dan gij in uw hart gevoelt, dat gij zulks van den Heere begeert." Immers, God de Heere is zulk een Ontfermer, dat Hij doet boven bidden en denken. K o m t , laat ons dan den Heere aanroepen om zegen over het Koninklijk Bruidspaar. GEBED.

Zijnen

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's

Heil en zegen - pagina 19

Bekijk de hele uitgave van donderdag 7 februari 1901

Brochures (TUA) | 20 Pagina's