Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Ga gij uit uw land en uit uw maagschap" en Een wapen in den strijd tegen Ismaël - pagina 10

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Ga gij uit uw land en uit uw maagschap" en Een wapen in den strijd tegen Ismaël - pagina 10

Bevestigings- en intreê-predicatie gehouden op Dinsdag 9 Juli 1901, in de N. Westerkerk

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

12

„GA GIJ UIT UW LAND EN UIT UW MAAGSCHAP*'.

I s r a ë l ? " . . . neen:,, in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden." „Wees een zegen!". Zoo universeel mogelijk. Abraham gaat dan ook heen uit Ur, en komt in het heidensche Kanaan, en overal waar hij komt, bouwt hij den Heere een altaar, en roept hij den naam des Heeren aan. Hij getuigt in die nieuwe wereld; hij treedt pleitend en biddend voor haar op bij Jehovah; hij eischt die wereld voor zijn God op. Die wereld erkent hem als gezant des Heeren en wendt zich om hulp tot hem. Inderdaad, Abraham is de eerste groote Missionair, in wien alle geslachten des aardrijks gezegend worden. Gods Kerk nu, blijft een zegen voor alle geslachten. „Wees een zegen!" Zoo klinkt de stem Gods alle eeuwen door tot de gemeente, en de stem der gemeente tot haar uitgezonden Dienaar. Zoo roepen ook wij u heden toe, mijn broeder: Wees een zegen in uw heerlijken dienst! Zeer zeker, het bouwen van het Zion Gods in haar allerheiligst geloof is een niet tewaardeeren arbeid, die ons bijzonder is toebetrouwd, die hier blijven. Maar gij trekt de poorten van Zion uit. Gij gaat heen tot een zout land, als van de Doode Zee, maas in het geloof, dat de stroomen uit het heiligdom ook daarheen zullen afvlieten. Gij gaat altaren oprichten voor Jehovah en den Naam des Heeren aanroepen onder een volk, dat vreemd is aan de verbonden en beloften. Gij gaat het Kruis planten van onzen grooten God en Zaligmaker, en bij dat Kruis de zielen roepen uit de duisternis en scliaduwe des doods. Gij gaat veroveringen maken voor den verhoogden Naam van onzen eeuwigen Koning! De Heere geeft genade en eere aan zijn knechten. Maar aan u, u heeft hij veel genade en veel eere gegeven. Ik weet te spreken uit naam van al mijn ambtsbroeders, wanneer ik u zeg: wij benijden u met de benijding der liefde van Christus. Wij beklagen u niet en ook de uwen niet. Gelukkig de vader, die daartoe een zoon ontvangen mocht! Gezegend de moeder, die daartoe een kind onder het harte dragen mocht! Heil de gade die bij zulk een werk een hulpe mag zijn!

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 1901

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 1901

Brochures (TUA) | 34 Pagina's