Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Ga gij uit uw land en uit uw maagschap" en Een wapen in den strijd tegen Ismaël - pagina 19

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Ga gij uit uw land en uit uw maagschap" en Een wapen in den strijd tegen Ismaël - pagina 19

Bevestigings- en intreê-predicatie gehouden op Dinsdag 9 Juli 1901, in de N. Westerkerk

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

Gel. in den Heere Jezus

Christus !

Ruim negen jaren geleden sprak een uwer Predikanten, toen afgevaardigd door de Ned. Geref. Zendingsvereen. en de Synode onzer Kerken naar J a v a ; de nu reeds meer dan een jaar geleden overledene Ds. Lion Cachet, met de Inl. Christenen te Poerbolinggo. Zendeling Vermeer was weggerukt door den dood, en de kleine kudde bleef zonder opzicht. Maar ze werden verblijd door de belofte dat een ander prediker zou worden gezonden. Als Christenen hadden ze geduld, als Javanen veel geduld om lang te wachten. En al is de houding der Nederl. Predikanten niet meer zooals toentertijd tegenover Sadrach die nog in zijn dwaalleer blijft volharden, (moge de Heere hem leiden in rechte wegen van Zijn Woord,) toch zien de mannen in Poerbolinggo uit naar den beloofden Pandita ; nu nog. En onze oude vriend, die met verheuging des harten dezen dag zou hebben gezien, met tinteling der oogen, daalde ten grave. Hij rust van zijn arbeid. Voor ons echter is 't nog dag; voor ons geldt nog de eisch des Heeren tot werken en en gebed. En bezield met den ijver van hem, die de zending zeer lief had om 's Heeren wil, zochten de mannen broeders of ze ook vinden mochten hem, die in de kracht Gods zou kunnen en willen uitgaan naar Midden-Java. Wel werden ze een- en andermaal teleurgesteld, doch dit weerhield hen niet, en hun ziele bleef bidden en hun oog zoekend. Tot zij spraken met den jeugdigen broeder. En wederzijds verwonderd over eikaars ontmoeting, werd na rijp beraad de roeping uwer kerk tot hem gebracht. Maar al waren we jaren reeds begaan met het lot der Mohammedanen in ons Indië, al had de zending de liefde van ons hart, voor een oogenblik deinsden we terug. Ons toetsend

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 1901

Brochures (TUA) | 34 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van dinsdag 9 juli 1901

Brochures (TUA) | 34 Pagina's