Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het oudste Christendom - pagina 24

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het oudste Christendom - pagina 24

Redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijks-Universiteit te Groningen, den 16den september 1901.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

25 en dezelfde sociale positie hadden 1 ). De Korinthische Christen had een afkeer van alle gezag. Hij deed volstrekt niet denken aan een kudde volgzame schapen onder den vreedzamen staf van een herder; Paulus gebruikt dit gangbare beeld dan ook in zijne Brieven volstrekt niet; wél dat van een lichaam, welks leden tot hetzelfde doel samenwerken, een omwerking van de bekende fabel van

M E N E N I U S AGKIPPA 2 ).

De gemeente vergaderde

zoowel met het oog op het klimaat als met het oog op de werkzaamheden liarer leden des avonds 3 ). De hoorders zaten"); de vrouwen gesluierd 5 ), afgezonderd van de mannen. Tot de samenkomsten hadden ook anderen toegang, die niet gedoopt waren, maar zij zaten afzonderlijk en mochten het gesprokene met het „Amen" der Synagoge bevestigen 6 ). De gemeente besliste zelve in quaesties van tucht; zij bepaalde den inhoud der brieven, welke in haar naam uitgevaardigd werden 7 ), en nam hare besluiten met meerderheid van stemmen 8 ).

Ook de onderlinge

stichting ging van haar zelve uit. Het jus docendi was het voorrecht van eiken geloovige. Elk lid, dat zich door den Geest voelde aangegrepen, mocht opstaan en spreken als Leeraar, Propheet of in een glos, d. i. in een toestand van religieuse ekstase, waarbij het godsdienstig gevoel zich ontboezemde in onsamenhangende reden, maar waarbij het verstand werkeloos bleef

hetgeen Paulus dan ook om die reden afkeurt 9 ). Had

iemand gesproken, dan mocht een ander het gesprokene beoordeelen of verklaren 1 0 ). Voor de Joodsch-christelijke quaestiën 1)

Zooals mij op grond van de onderzoekingeji van G. HEINKICI (Zeitschrijt j.

W. Theologie

1876, 4 ,

1877, 1) het meest aannemelijk voorkomt. Het verklaart

zoowel de snelle uitbreiding der gemeente als de gebreken, die haar ontsierden. Hoe zouden de agapen zich in de synagogale organisatie laten invoegen ? Vgl. de Komment. v. MEYER 8ste Aufl. S. 7 f. 2)

I Kor. 12.

3)

Hand. 2 0 , 7.

i)

I Kor. 14, 30.

5)

1 1 , 6.

6)

14, 16.

1)

7 , 1. 2 Kor. 3 , 1.

8)

2 Kor. 2 , 6.

9)

Vgl. I Kor. 14, 14 v.

10)

12, 10. 14, 29.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 1901

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Het oudste Christendom - pagina 24

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 1901

Brochures (TUA) | 39 Pagina's