Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Het oudste Christendom - pagina 31

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Het oudste Christendom - pagina 31

Redevoering, uitgesproken bij de overdracht van het rectoraat der Rijks-Universiteit te Groningen, den 16den september 1901.

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

32 schoone, welbekende Gelijkenis, waarin de Pharizeër de menschen splitst in drie categorieën : roovers, onrechtvaardigen,

over-

spelers. Aan de Heidensclie zelfvergoding beantwoordde de Joodsche eigengerechtigheid;

aan de Heidensclie verachting van

Bar-

baren en slaven de Bharizeesche verachting van de Heidenen en van de wetlooze schare (het „Am haarez") 1). De eerste gemeente keerde zich zoowel tegen het eene als tegen het andere.

Menschenvergoding was haar een gruwel.

"Wanneer de Bomeinsclie hoofdman Cornelius zich voor Betrus nederbuigt en hem „aanbidt", wijst de Apostel die hulde haastiglijk af, zeggende: „sta op, ook ik ben een menscli" 2 ). Wanneer de schare te L j s t r e Barnabas aanziet voor Jupiter en Paulus voor Mercurius en de priester van Zeus stieren en koeken 3) aanvoert om aan beiden te offeren, scheuren zij liunne kleedefen, ten teeken van droefheid bij Godslastering 4 ). Brief

In den tweeden

aan de Thessalonicensen is liet juist een kenmerk van

den antichrist, den menscli der zonde, „dat hij zich verheft boven alwat God genoemd wordt of voorwerp van vereering is,

zoodat

hij

zelf

in den

tempel

zich voordoet alsof hij God w a r e "

5).

Gods

zich

nederzet

en

Maar evenzeer hield de

eerste gemeente zich verre van menschenverachting.

A l had

Christus

beperkt,

Zijn werkzaamheid

uitsluitend

tot Israël

toch dioeg Hij het besef bij zich om dat Zijn Evangelie voor de volkeren bestemd w a s 6 ) ,

en Paulus, die Jezus ook op dit

punt zoo goed heeft begrepen, leerde in woord en w e r k : „Onder Christenen is geen Jood noch Griek, geen dienstknecht noch vrije, geen man en vrouw" 7). In Christus was de oor-

ij

O. PFLEIDERER, Das Wesen des Christentums (Zcitschr. für

Wissenschaftliche

Theologie 1893. S. 17). 2) Hand. 10, 25, 26. 3)

Koeken,

Ifé/i/iaza,

volgens een waarschijnlijke conjectuur van Prof. NAHER ,

Mnemosyne 1877. Vgl. Theol, Tijdschrift,

1880. Blz. 86 v. De Recept, heeft kransen.

4)

Hand. 14, 13.

5) 6)

H. 2 , 4. Vgl. ook Hand. 1 2 , 22—23. Men denke b.v. aan de gelijkenissen van het Mosterzaad en het Zuurdeeg.

7)

Gal. 3 , 28. Misschien hoeft dit laatste wel aanleiding gegeven tot de eman-

cipatiezncht der Korinthische vrouwen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 1901

Brochures (TUA) | 39 Pagina's

Het oudste Christendom - pagina 31

Bekijk de hele uitgave van maandag 16 september 1901

Brochures (TUA) | 39 Pagina's