Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 6

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 6

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

Wel is waar, ofschoon dat onbewegelijke Koninkrijk met al zijn schatten en heerlijkheden ons menschen in Gods beloftenissen, in Zijn gansche Woord zoowel van het Oude als van het Nieuwe Testament voor oogen is gesteld en nabij gekomen, n i e m a n d uit z i c h z e l v e n begeert dat Koninkrijk, niemand gaat in dat Koninkrijk in, niemand kan het zien, tenzij hij wederom geboren worde. En wie deze nieuwe geboorte deelachtig wordt, die v e r l i e s t zijn oude leven, waarin hij tot hiertoe zijn leven zag, voor diens hart vergaat de oude hemel en de oude aarde, — alle grond en steun ontzinkt hem, dien hij tot hiertoe nog meende te vinden in het schepsel: — hij wordt weggerukt uit de zienlijke, bewegelijke dingen, om o v e r g e z e t te worden in de gemeenschap met den onziënlijken God door het onvergankelijke zaad der wedergeboorte, door het eeuwige Woord Gods, waarin God zelf ons tegemoet treedt en ons omvangt in Zijne ondoorgrondelijke Barmhartigheid. Waar dus een mensch dat onbewegelijke Koninkrijk ontvangt, — daar is het uit met dat Koninkrijk, dat hij zelf heeft opgericht, en waarin hij gaarne zou willen regeeren in eigen wijsheid en kracht ; daar zijn wij blijde, dat Jezus Christus Koning is, Hij, Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewasschen heeft in Zijn bloed, — Die ons gemaakt heeft tot Koningen, om met Hem te heerschen op deze aarde door het Woord Zijner Genade. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid ! Amen. A l l e e n d o o r d e G e n a d e van den Drieëenigen God, den Vader, den Zoon, den Heiligen Geest, — alleen door de innerlijke bewegingen Zijner goedertierenheid en ontferming wordt ons dit Koninkrijk geschonken — zonder eenige verdienste, eenig werk of

van onze zijde; — door de Genade alleen blijven wij in het bezit van dat Koninkrijk, daarom : l a a t o n s d e G e n a d e v a s t h o u d e n , dat is met andere woorden : laat ons l o s l a t e n al wat met deze Genade niet overeenkomt, en laat ons niet weder naar dat al grijpen, want dan laten wij de Genade los. Genade kan niet gepaard gaan met roem van eigen gerechtigheid, eigen deugd en vroomheid, niet met den waan zelf iets te kunnen en te moeten. Genade bij God te hebben — kan niet gepaard gaan met het steunen op iets zichtbaars of op een mensch, wie hij ook zij. Wie Genade heeft bij God, wie aan Genade vasthoudt, die is in zichzelven niets dan een arm, gansch arm zondaar, ontbloot van alle goed, — een, die zich zeiven moet veroordeelen en niets anders kan verwachten, dan het vonnis des doods, naar het rechtvaardig oordeel Gods ; — hij kan niets inbrengen voor God, kan zich niets aanmatigen, — maar hij wordt verrast door de aankondiging uit den Mond van den Koning aller Koningen : Zalig zijn de armen van geest, want hunner is het Koninkrijk der hemelen ; - - en als een drenkeling grijpt hij in zijnen nood dit touw aan, dat hem uit den hemel wordt toegeworpen, — ja v e e l m e e r, hij voelt zich gegre pen door dit Woord als door armen van eeuwige liefde.

waardigheid

Geliefden ! Wie uwer is arm en verslagen, wie uwer beeft voor het Woord des Heeren ? Zijne Stem heeft eenmaal de aarde bewogen, toen Hij nederkwam op den berg Sinai, en Hij Zich aan het volk Israël openbaarde in donder en bliksem, toen de gansche berg rookte als vuur, — toen Hij sprak de tien woorden Zijner heilige Wet. O, hoe bevreesd werd het volk, dat de Heere zoo beweldadigd had, dat Hij uitgeleid had uit Egypteland, dat Hij Zijn

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 6

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's