Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 15

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 15

Afscheidsrede over Hebr. 12 vs. 28 en 29

4 minuten leestijd Arcering uitzetten

gaat getrouw op onder de verkondiging van het Woord der Genade, opdat gij daaruit leert, wat de Genade Gods is, wat zij schenkt, wat zij werkt, hoe onmisbaar zij is, opdat gij gedreven wordt onder de bedekking van hare vleugelen en gij den Heere prijst met den Psalmist :

'k Zal in Uwe tent verkeeren, Heer der Heeren ! Voor Uw oog, in eeuwigheid. 'k Zal op U mijn vast vertrouwen Altoos bouwen, l)oor Uw vleuglen overspreid . Want Uw goedheid, die wij loven, Heeft van boven Mijn geloft' en beê gehoord. Gij deedt mij tot d' erfnis knuien Van de vromen, Wien de vrees Uws Naams bekoort.

Op het Album, dat mij door velen uwer werd aangeboden, is gegraveerd het zegel dezer Gemeente : d e A r k e N o a c h s , met deze veel zes* ö gende woorden daarom heen : »En de Heere sloot achter hem toe." Onze Heere Jezus Christus heeft gesproken Matth. 24:37, 39 : „ E n g e l i j k d e d a g e n v a n N o a c h w a r e n , a l z o o zal o o k zijn de t o e k o m s t v a n d e n Z o o n d e s m e n s c h e n . W a n t gel i j k zij w a r e n in de d a g e n v ó ó r den z o n d v l o e d , e t e n d e en d r i n k e n d e , t r o u w e n d e en t e n h u w e l i j k u i t g e v e n d e , t o t den d a g t o e , in w e l k e n N o a c h in de a r k g i n g , en b e k e n d e n h e t niet, t o t d a t de z o n d v l o e d k w a m en h e n a l l e n weg

nam, a l z o o z a l o o k zijn de toekomst v a n d e n Z o o n d e s m e n s c h e n." De dag des Heeren is nabij. Weldra zal alles verteerd worden door het vuur des Heeren, wat niet in Christus is geborgen. Daarom gij allen die mij hoort, haast u en behoudt u om uws levenswil ! Daarin alleen ligt onze eeuwige behoudenis, dat de Heere ons niet alleen doet ingaan in Zijne Ark, maar ook achter ons toesluit, dat Hij ons bewaart in Zijne Kracht door het geloof tot de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in den laatsten tijd. D e H e e r e zorgt v o o r Z ij n e G e m e e n t e . Hij opent en niemand sluit. Hij sluit en niemand opent. Hij i s tot u gekomen met het Woord Zijner Genade, en waar gij dan op dat Woord door goddelijke aanspraak bevreesd geworden zijnde, zijt ingegaan door de Deur, welke is Christus, daar heeft de Heere achter u toegesloten en sluit achter u toe, zeggende : Gelijk gij tot de Genade uwe toevlucht hebt genomen, zoo blijf in deze Genade, totdat Ik kom ! Wie volharden zal tot den einde, die zal zalig worden. Amen.

Na den zegen werd den scheidenden leeraar door de Gemeente toegezongen Psalm 121 : 4. Ds. Lütge antwoordde : Heb dank, geliefde Gemeente, voor deze uwe laatste groetenis, heb dank voor al uwe liefde! Vaartwel, vaart wel in de Ark door God gebouwd. Hem zij de lof en de dankzegging en de eere van nu aan en tot in eeuwigheid! Amen.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's

Tot prijs der heerlijkheid Zijner genade - pagina 15

Bekijk de hele uitgave van zondag 29 september 1901

Brochures (TUA) | 15 Pagina's