Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Zeven Synodale Brieven - pagina 35

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Zeven Synodale Brieven - pagina 35

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

bepaling door de Synode gemaakt werd, om aan de roepende kerk vrijheid te geven, op verlangen van twee provinciale Synodes, eene buitengewone Generale Synode bijeen te roepen. Dat was dus iets ongewoons, iets nieuws. Maar voor welke buitengewone zaak werd dan deze buitengewone bepaling toch gemaakt? Het viel mij op, toen het besluit in zake de opleiding gevallen was, en de heeren Professoren op twee na door drukke bezigheden genoodzaakt werden heen te gaan, dat toen prof. Rutgers, die namens zijne ambtgenooten dit meedeelde, er bijvoegde dat de president er toch wel aan denken moest om de gelegenheid vast te stellen voor eene vervroegde of buitengewone Synode. W i j wisten toen nog niet waarvoor dat noodig zou kunnen zijn. Later, eenigen tijd na de Synode, zeide een lid van de meerderheid in eene vergadering van tien personen (meerendeels Synode-leden): dat de Synode van Arnhem voor wijlen prof. Wielenga niet zoo spoedig mogelijk, maar ,/met bekwamen spoed" een opvolger wilde benoemd zien, daar zat de gedachte achter van eene buitengewone of vervroegde Synode. En geen der anderen weersprak dit. Vóór het uiteengaan der Synode had men (hadden sommigen) dus reeds het oog op zulk eene buitengewone Synode. Doch waartoe moest die dienen P Men had niet besloten om het aangenomen voorstel-Bavinck ,/nog niet" uit te voeren, maar om het //niet" uit te voeren. De Synode achtte uitvoering niet raadzaam, en liet dus de zaken zooals zij waren. Ook had men niet besloten om eenig voorstel of concept bij vernieuwing aan de overweging van de kerken en de kerkelijke vergaderingen aan te bevelen. Niet om die redenen kon men eene buitengewone Synode verlangen of verwachten. Er moest dus wel iets zeer bijzonders op til wezen, om met het oog op zulk eene vervroegde Synode zelfs de vervulling der vacature-Wielenga uit te stellen. En dat zeer bijzondere is gekomen : de benoeming van de beide jongste Hoogleeraren der Theol. School aan de Vrije Universiteit, en de aanneming daarvan. Vandaar dat men, toen die benoeming geschied was, om eene buitengewone Synode begon te roepen. 5. Hoezeer deze beweging ten doel heeft om de Theol. School te verzwakken, blijkt ook hieruit dat men van de zijde der Vrije Universiteit bereid is bevonden om allerlei faciliteiten (inschikkelijkheid) aan de Studenten van Kampen toe te staan, als ze met Bavinck en Biesterveld naar Amsterdam trekken.

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's

Zeven Synodale Brieven - pagina 35

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 44 Pagina's