Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 7

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

"Maria!"-"Rabbouni!" - pagina 7

Leerrede over Ev. Joh. 20:16 gehouden op Paschen vóór de bediening van het..Heilig Avondmaal

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

7 des Heeren, of' verkwikking in hetgeen zij aan dat lichaam nog meent te moeten doen; en zij bemerkt liet niet, dat zij de rust zoekt in de werken harer handen, al zijn het dan ook werken van oprechte liefde. En nu bij het graf! daar wordt de slag, waardoor zij getroffen is, voor haar nog zwaarder, w a n t : hetgeen zij zoekt, dat is er niet; zij vindt een geopend graf, maar gansch ledig en zonder lichaam. Geene gedachte aan opstanding, veeleer aan diefstal! Dat moet zij snel aan de discipelen, de pilaren der Gemeente, mededeelen. Zij spoedt zich tot Petrus en Johannes, meldt hun hetgeen zij heeft gezien, en dezen, met haar teruggegaan zijnde naar het graf, vinden h e t , gelijk Maria bet hun had gezegd. Zij hebben het graf wel nauwkeurig onderzocht, doch geen lichaam des Heeren vindende, geloofden ook zij, dat het lichaam was weggenomen, want het licht, dat de Schrift over deze geschiedenis verspreidt, kenden zij niet, — zoo was het duister in hen en om hen heen, — en zoo zijn zij bedrukt en verwonderd naar hunne woning wedergekeerd, hare zoo ternedergeslagene zuster aan haarzelve en hare droefheid overlatende: ook bij deze mannen is voor haar geen rust. Niet liefderijk van den lieven Johannes en den trouwen Petrus! Het is zoo, maar zoo blijkt het ons ook hier, aan deze lieve discipelen des Heeren, dat er maar Één is, Die het verlorene in waarheid liefheeft, Die het verbrijzeld en bedrukt gemoed niet aan zichzelve overlaat, maar hetzelve nabij is, al wordt Hij niet gezien! Maria blijft bij het g r a f , doch ziet van Christus niets. Daar staat zij dan weenende, als eene verlatene vrouw en eene bedroefde van geest. Doch Hij, Dien zij niet ziet, slaat haar nauwlettend gade. Nog eenmaal bukt zij in het graf, en zie, uit dat graf openbaart

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 16 Pagina's