Digibron cookies

Voor optimale prestaties van de website gebruiken wij cookies. Overeenstemmig met de EU GDPR kunt u kiezen welke cookies u wilt toestaan.

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies

Noodzakelijke en wettelijk toegestane cookies zijn verplicht om de basisfunctionaliteit van Digibron te kunnen gebruiken.

Optionele cookies

Onderstaande cookies zijn optioneel, maar verbeteren uw ervaring van Digibron.

Bekijk het origineel

Handleiding bij de beoefening der geref. geloofswaarheden - pagina 68

Bekijk het origineel

+ Meer informatie

Handleiding bij de beoefening der geref. geloofswaarheden - pagina 68

2 minuten leestijd Arcering uitzetten

62

over den mensch. waarbij Hij den zondaar vrijspreekt van schuld en straf, en hem het recht geeft ten eeuwigen leven. God spreekt vrij van de straf omdat Hij weet vrij te spreken van de schuld. God schenkt daarbij dan ook altijd het eeuwige leven. Vrijspraak en het eeuwige ieven zijn dan ook de twee keerzijden of elementen van de ééne weldaad der rechtvaardigmaking. Wie het een ontvangt, krijgt ook het ander. Waarom ? Omdat de vrijspraak is op grond van de toerekening van Christus. Aan wien God nu den Christus toerekent, dien rekent Hij den ganschen Christus toe, dus èn in Zijn lijdelijke èn in Zijn dadelijke gehoorzaamheid, zoowel in Zijn wegnemen van de schuld, als in Zijn verwerving van het eeuwige leven. Deze rechtvaardigmaking is dus niet een instorting van zekere heiligheid, waardoor we inwendig vernieuwd worden, gelijk Rome leert. Want dit geschiedt in de heiligmaking. Rome plaatst de goede werken reeds vóór en niet na de rechtvaardigmaking. De Schrift spreekt echter zeer duidelijk. En noemt als rechtvaardigen het tegenovergestelde van verdoemen. Zie b.v. Spr. 17 : 15 ; Rom. 8 : 33b en 34a. Is verdoemen nu een veroordeeling ten doode, dan is vanzelf rechtvaardigen een vrijspreken ten leven. Dat God goddeloozen rechtvaardigt, beteekent, dat zij niets in zichzelf hebben waarom God dat doet. De grond onzer rechtvaardigmaking is dan ook alleen de verdienste van Christus. In de toerekening dezer gerechtigheid door God Drieëenig aan den gevallen zondaar ligt aan Gods zijde de grondslag der vrijspraak, terwijl dan het geloof die weldaad aanneemt voor ons bewustzijn als een genadige schenking. Niet om het geloof alszoodanig, maar uit het geloof worden we gerechtvaardigd. Zie boven »Het Geloof". De rechtvaardigmaking wordt in verschillende soorten ingedeeld ; nog beter is het om te spreken van onderscheidene momenten, die in die eene rechtvaardigmaking zijn te onderscheiden. In hoofdzaak deze: 1. in den vrederaad, in het besluit des Vaders, waarbij God krachtens de vereeniging tusschen den Christus en den geloovige, het werk van den Christus toerekent aan Zijn verkoren volk. 2. in de voldoening van Christus. Als Christus alles heeft

Dit artikel werd u aangeboden door: Theologische Universiteit Apeldoorn

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 96 Pagina's

Handleiding bij de beoefening der geref. geloofswaarheden - pagina 68

Bekijk de hele uitgave van woensdag 1 januari 1902

Brochures (TUA) | 96 Pagina's